Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Invigning av länets andra publika snabbladdare för tunga fordon

En lastbil står parkerad bredvid Jönköpings läns första snabbladdare för tunga fordon. Två personer står bredvid snabbladdaren och inviger den.

Under tisdagen invigdes den andra snabbladdaren i länet för tunga fordon, i Gamlarps logistikområde i Nässjö kommun. Etableringen är ett resultat av Regeringens satsning på regionala elektrifieringspiloter, där Länsstyrelsen bistått i hanteringen av ansökan.

På plats i Nässjö finns nu tre stycken laddstolpar som kan leverera 350 kilowatt, vilket gör att 6 lastbilar kan ladda samtidigt. Laddstationen som invigdes är ett samarbete mellan Nässjö kommun och Nässjö Affärsverk, det kommunala energibolaget. Även personbilar kan ladda på platsen.

– Etableringen är viktig för Jönköpings län. Detta innebär att lokala åkerier nu kan investera i lastbilar på el, men underlättar också för alla de transporter som går genom länet längst med riksväg 40 och Nässjö, säger Jesper Agrelius, klimat- och energiutvecklare på Länsstyrelsen.

Flera etableringar genom elektrifieringspiloterna är på gång. Totalt kommer det bli lastbilsladdare på tio platser i Jönköpings län. Här finns karta och lista på vilka laddstationer och tankstationer för vätgas som planeras sättas upp inom de närmsta åren.

Länk till lista och karta med befintliga elektrifieringspiloter, Energimyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny möjlighet att söka stöd för regionala elektrifieringspiloter

För den som vill investera i lastbilsladdning finns nya möjligheter att söka stöd. Energimyndigheten utlyser upp till 350 miljoner kronor för stöd till utbyggnad av publika och strategiskt placerade laddstationer för tunga fordon längs med de större vägarna i Sverige.

– I vårt län innebär detta att du kan söka stöd för laddinfrastruktur längs med E4:an och riksväg 40, sträckan Göteborg-Jönköping. Nytt för denna utlysning är att du även kan söka stöd för lagring till laddstationer, säger Jesper Agrelius.

De som kan söka stödet är företag, aktörer från offentlig sektor och institut med anknytning till relevanta företag.

Ansökan ska göras senast 15 september 2023.

Läs mer om utlysningen, Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta med vilka stråk som ingår i utlysningen, Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss