Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd till kommuner som får ökat ansvar för brottsförebyggande arbete

siluett av man på elspark i tunnel

Nu får Sveriges kommuner ökat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Från 1 juli finns en ny lag som tydliggör och reglerar kommunens ansvar. Samtidigt får länsstyrelserna i uppdrag att stötta kommunerna i arbetet att implementera de ändringar som lagen innebär.

I och med lagen kommer kommunerna och polisen ha ett likvärdigt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Det kommer förbättra förutsättningarna för ett närmare och mer effektivt samarbete.

– Vi tror och hoppas att den nya lagen ska kunna stärka det brottsförebyggande arbetet. Att frågorna kommer prioriteras högre och att långsiktigheten ökar i det kunskaps- och problembaserade arbetet runt om i landets kommuner”, säger Annie Lees, nationell brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Uppdrag att ge stöd till kommunerna

Brottsförebyggande rådet (Brå) och länsstyrelserna har fått uppdrag från regeringen att stötta kommunerna i implementeringen av den nya lagstiftningen. Detta skapar möjligheter för ett mer enat och gemensamt stöd till kommunerna.

– Uppdraget ger oss en ökad möjlighet att bidra till ett enat och gemensamt stöd till kommunerna. Det ger oss också fler verktyg för att kunna bidra till ett samhälle med minskad brottslighet och ökad trygghet, säger Malin Wiktoreng, nationell brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Samordnat, behovsanpassat och praktiknära stöd

Uppdraget innebär att länsstyrelsen tillsammans med Brottsförebyggande rådet, ska utveckla ett samordnat, behovsanpassat och praktiknära brottsförebyggande stöd till landets kommuner. Vad innebär det för Jönköpings län?

– I Jönköpings län skiljer sig kommunerna åt i storlek, typ av problematik och i hur långt man kommit i sitt arbete för att möta det som lagen kräver. Vår ambition är att tillsammans med de lokala samordnarna eller kommunala företrädare hitta vägar att stötta och stimulera det långsiktiga brottsförebyggande arbetet, säger Paula Claesson, utvecklare inom brottsförebyggande arbete.

–Den största skillnaden för oss på Länsstyrelsen i Jönköpings län nu är att vi är två som kan utveckla det regionala arbetet men särskilt det lokala. För kommunerna innebär detta att vi kommer kunna vara mer närvarande lokalt. Exempelvis kan det vara att praktiskt stötta i hantverket med de olika delarna i lagstiftning som kartläggning, lägesbild och analys. Det kan också vara organisatoriska frågor som hur ett lokalt råd ska utformas enligt lagen men viktigast hur det blir funktionellt, avslutar Izabell Sjöberg, samordnare av brottsförebyggande arbete.

Kontakt

Annie Lees

Nationell samordnare inom brottsförebyggande arbete

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss