• Eldningsförbud i hela länet

    Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt servicekontor på Råslätt är invigt av civilministern och landshövdingen

Civilminister Erik Slottner och landshövding Helena Jonsson

Erik Slottner är länsstyrelsernas ansvarige minister och har därför besökt flera län under våren. Nu har turen kommit till Jönköpings län. Besöket är ett viktigt tillfälle för civilministern att få en samlad bild av vårt län och förstå vår verksamhet.

Under dagen har Erik Slottner haft möte med kommunstyrelsernas ordförande, för att få en helhetsbild från länets kommuner. Erik Slottner har även träffat flera av länets aktörer i Forum för utveckling.

Besöket avslutades med att civilministern tillsammans med landshövding Helena Jonsson invigde det nya servicekontoret som är placerat på Tornfalksgatan på Råslätt, Jönköping.

– Det är med stor glädje som vi ser ännu en nyetablering som Statens servicecenter gör i vårt län. Det är en viktig förstärkning som gör det lättare för våra invånare att få tillgång till statlig service och information, säger Helena Jonsson.

I Länsstyrelsens uppdrag ingår att främja utvecklingen i samhället och det här blir ett starkt bidrag till det med ökad statlig service på nära håll för fler medborgare.

Kontakt