Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatinvesteringar ökar försörjningstryggheten

Klimatklivet

Under 2022 var biogasproduktion det område som fick mest stöd från Klimatklivet. Störst andel av ökningen stod investeringar i elproduktion från biogas för. En positiv utveckling som stärker många lantbrukares självförsörjning av el.

– Vi ser ett allt större intresse bland lantbrukare som önskar bli mer självförsörjande på el och värme inom sin verksamhet. Likaså en vilja att minska utsläppen från sina transporter, säger Jesper Agrelius klimat- och energiutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Förra året betalades det ut 790 miljoner kronor i stöd till gårdsanläggningar som vill producera el och värme från biogas via Klimatklivet. Det innebär att lantbruket stod för den största delen av ökningen inom biogas för elproduktion. Investeringen har flera fördelar. Utöver att bli självförsörjande kan nämligen lantbrukaren sälja överskottet av den el som produceras. Kapaciteten i lokalnäten stärks därmed samtidigt som den bidrar med nytta långt utanför gården.

I Jönköpings län märks det ökade intresset för att söka investeringsstöd tydligt. Bland annat hamnade länet på en andra plats i kategorin mest beviljat stöd och en fjärdeplats i antalet ansökningar. Länet låg även i framkant gällande den största utsläppsminskningen där man hamnade på en tredje plats.

Av de 4,5 miljarder kronor i investeringsstöd som Klimatklivet totalt beviljade i Sverige under 2022 gick 1,8 miljarder kronor till biogas. Det motsvarar en ökning på 80 procent. Stödet till nya investeringar har funnits sedan 2015 i syfte att öka svensk biogasproduktion. Beräknad effekt av biogasinvesteringarna är att minska utsläppen av växthusgaser med 470 000 ton CO2 per år. Det motsvarar ungefär utsläppen från inrikes flyg innan pandemin.

Resterande del av stödet till biogas gick till övervägande del till transport och industri där den ersätter fossila bränslen. Andra områden som fått stor andel av Klimatklivsstödet under 2022 är cirkulära flöden, energieffektivisering, energikonvertering och laddstationer.

— Det är en positiv utveckling i sökandet av klimatinvesteringar. Vi hoppas därför kunna öppna upp möjligheten att söka Klimatklivet för 2023 inom kort. Medel finns avsatta och Regeringen har dessutom öronmärkt extra medel för laddinfrastruktur vilket är välkommet, avslutar Jesper Agrelius.

Läs mer om Klimatklivet på Länsstyrelsens webbplats Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.


Kontakt