Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen och inbjudna gäster från länet deltog i Sverigemiddagen hos Kungen

Deltagarna från Jönköpings län. 

Sedan 2013 arrangerar kungafamiljen varje år den så kallade Sverigemiddagen för att uppmärksamma personer som har gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt. Sverigemiddagen blev lite av ett startskott på jubileumsåret 2023 då Kungen firar 50 år på tronen.

Vid middagen 20 januari deltog representanter från kultur, näringsliv, utbildning, idrott och föreningsliv från alla Sveriges län samt landshövdingar. Landshövdingen i varje län har fått i uppdrag att skicka in förslag på personer som har eller har haft stort inflytande på länets samhällsutveckling under kungens 50 år som regent. Kungen väljer sedan ut vilka som ska bjudas in av de föreslagna personerna.

Från Jönköpings län deltog Helena Jonsson, landshövding, Christina Hamrin, företagsledare, Michael Ginér, Försvarsmakten och Charlotta Mellander, Jönköping University.

Kungen och Drottningen besöker Jönköpings län torsdag 16 februari som en del av jubileumsåret 2023.

Kontakt