Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga flöden i länets vattendrag

Översvämning i Tidan vid Näs. Mullsjö kommun.

Snösmältning och regn har medfört höga flöden i små vattendrag i främst de västra delarna av Jönköpings län. I veckoslutet ser det ut att bli en förskjutning öster ut då områden runt Tranås kommer att drabbas av höga flöden.

–Den senaste veckan har flödet i vattendrag i delar av vårt län ökat rejält visar vår regionala lägesbild, säger Måns Lindell, handläggare vid vattenenheten, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det är främst de västra och nordvästra delarna av länet som är drabbade såsom Habo och Mullsjö kommer där SMHI utfärdat en gul varning. Även Värnamo kommun har bekymmer med höga flöden där Lagan har sin sträckning. I centrala Värnamo har till exempel Lagan stigit med 10 centimeter per dygn de senaste dagarna.

I områdena runt Nissan och Lagan beräknas kulmen nås under onsdagen. Prognosen de närmaste dagarna visar att risken för höga flöden förskjuts öster ut i och runt Tranås och då i anslutning till Svartån. De berörda kommunerna arbetar förberedande med att minimera risken för översvämningar genom att till exempel tömma dagvattensystemen. Hittills har man dock inte bedömt det som att det behövs byggas några barriärer med sandsäckar.

I Emåns avrinningsområde är tillskottet av vatten däremot mycket välkommet. Emån uppvisade under 2022 mycket låga flöden och nuvarande tillförsel bådar gott inför för klarar vattenbehovet 2023.

Om du bor i en kommun eller i ett område där det finns risk för höga vattenflöden och översvämningar, eller översvämmats tidigare, så är det bra om du ser över din fastighet med tanke på risken för skador.

– Har du en källare där du förvarar sådant som är värdefullt för dig så se till att flytta på sakerna om du har möjlighet, poängterar Måns Lindell. Du kanske inte ska ha fotoalbumen med gamla familjefoton liggande på golvet i källaren eller ha datorn på en hylla långt ned. Gör det du kan för att undvika skador på din egendom. Har du en sluttande nedfart till källaren kan det vara bra att ha några sandsäckar i beredskap. Om du förebygger för att undvika skador sparar du både på dina egna och samhällets resurser.

Sammanfattningsvis så följer Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner utvecklingen noga för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Kontakt