Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En storymap om grön infrastruktur på fastighetsnivå

Skogsbryn. Ett stort träd på högersida i förgrunden. Bakgrunden är ett öppet fält med träd runtom.

Länsstyrelsen presenterar nu en lättillgänglig storymap om grön infrastruktur på en fastighet. I storymapen kan du se konkreta exempel på hur en markägare på en gård har arbetat för att gynna den gröna infrastrukturen i landskapet. En storymap kan även förklaras som en kartberättelse.

Projektet har genomförts i samarbete mellan markägaren och Länsstyrelsen i Jönköpings län och syftar till att klargöra vad grön infrastruktur är för något om hur det kan användas i planering av praktiska åtgärder.

Kartberättelsen är en redovisning av projektet Grön infrastruktur på fastighetsnivå. Fastigheten Vireda Östergård har använts som pilotfastighet och en stor del av kartberättelsen visar exempel därifrån. Dessa exempel är anpassade för just den aktuella platsen och lämpar sig kanske inte på alla gårdar, men det finns alltid många olika åtgärder som kan stärka den gröna infrastrukturen.

Besök storymapen Grön infrastruktur på fastighetsnivå Länk till annan webbplats.

I kartberättelsen finns bilder, text och interaktiva kartor. Du kan zooma i kartorna, klicka på objekt och få upp information om objekten. Det finns även länkar till Länsstyrelsens hemsida där du kan fördjupa dig i olika ämnen om grön infrastruktur. Kartberättelsen är indelad i nio kapitel.

Läs mer om projektet grön infrastruktur på fastighetsnivå

Kontakt