Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Planerad naturvårdsbränning

Naturvårdsbränning i full fart

Foto: Anna Sandhammar

Ibland måste skogen brinna för att arter inte ska försvinna. Därför genomför Länsstyrelsen med jämna mellanrum naturvårdsbränningar i skyddade områden. Om vädret tillåter det kommer vi under onsdagen 7 september att genomföra en andra naturvårdsbränning i naturreservatet Sandseboskogen i Gislaveds kommun. Den första bränningen genomfördes i maj med gott resultat. Sandseboskogen ligger ungefär 15 kilometer väster om Vaggeryd. Området som ska brännas är 5,3 hektar stort och målet är att skapa talldominerad skog och att gynna sandlevande insekter och de många arter som är beroende av död ved.

Gynna tall

Granen är ett träd som gärna växer upp i skuggan av andra och sedan tar över när den väl vuxit upp. Tallar tål brand bra med sina höga kronor och sin tjocka bark. Granen däremot dör lätt av eld eftersom den har lågt hängande grenar och ytliga rötter. Detta ihop med att tallfrön gror bra på bränd mark gör att naturvårdsbränningar är ett effektivt sätt att minska antalet granar i ett område. Målet med den här bränningen är att underlätta för tallens föryngring, minska mängden gran, skapa blottad sandjord till sandlevande insekter och att öka mängden sotad död ved.

Bränningen är en del i reservatets planerade skötsel. Sverige har förbundit sig gentemot EU att "upprätthålla gynnsam bevarandestatus för arter och miljöer i Natura 2000-områden". Det betyder kortfattat att vi ska värna extra värdefulla arter och miljöer, och det gör Länsstyrelsen bland annat genom att genomföra naturvårdsbränningar.

Karta över bränningsområdet

Mer om naturvårdsbränningar

Naturreservatet Sandseboskogen (länk) Länk till annan webbplats.

Bränningsdagen

Under bränningsdagen kommer information att ges via Sveriges Radio P4 trafik och service och Länsstyrelsens webbplats samt Facebook. Mejl kommer även att skickas ut till kommuner och organisationer som vi bedömer når många människor i det aktuella området.

Bränningen kommer att genomföras av utbildad och erfaren personal från Länsstyrelsen och med hjälp av entreprenörer och vi kommer att ha kontinuerlig kontakt med Räddningstjänsten och SOS alarm.

Rökutvecklingen blir ofta kraftig vid en naturvårdsbränning och röklukt kan kännas i flera dagar. Det är tyvärr svårt att förutse var röken tar vägen på längre avstånd från brännan, eftersom det bland annat beror på hur luftlagren är skiktade. Små ändringar i vindriktningen kan snabbt ge stora förändringar i hur röken sprider sig och var det kan uppstå mer koncentrerade ansamlingar av rök. Under dagen stiger röken ofta snabbt uppåt, men när kvällen och natten kommer går röken närmare marken.

Om du har astma eller andra luftrörsproblem som kan göra det besvärligt med rök rekommenderas du att inte besöka Sandseboskogen den närmaste veckan efter bränningen.

Länsstyrelsen vill också uppmana dig som besöker bränningsområdet i efterhand att inte gå in där det har brunnit. Förutom att det är mycket sotigt kan trädrötter och stammar ha brunnit av och de riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Viktig kunskap

Förutom att naturvårdsbränningar ökar den biologiska mångfalden bygger det också upp den allmänna kunskapen om skogsbränder. Det gör att Länsstyrelsen med sina specialkunskaper kan bistå räddningstjänsten vid oplanerade skogsbränder så att vi tillsammans kan hjälpas åt att minska omfattning och skador, som kan bli mycket stora om man inte lyckas begränsa branden.

Kontakt