Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sista chansen för året att söka stöd för Klimatinvestering

Tankar bränsle

I slutet på augusti startar sista ansökningsomgången för Klimatklivet 2022. En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via Länsstyrelsens e-tjänst under ansökningsperioderna.

Under 2021 fick 34 projekt från länet beslut om medel om totalt 142 miljoner kronor. Beviljade medel har gått till investeringar inom bland annat elektrifiering av transporter, konvertering till fjärrvärme, inköp av biogasfordon och återvinning av avfallsprodukter. Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera.

Vad kan du få stöd för?

Åtgärder som tidigare fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, avfall och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom omlastningscentraler till att byta ut olja mot biobränsle.

– Vi vill lyfta fram åtgärder där vi ser stor potential att minska klimatpåverkan. Det kan gälla till exempel processer som drivs av fossila bränslen men som lätt kan konverteras till el. Att producera el från biogas är en åtgärd vi upplevt stort intresse för, att lantbruket blir mer självförsörjande på el är bra. Industrin behöver också jobba mer med att minska sitt avfall och återanvända mer, här finns stora möjligheter för plast och textilindustrin säger Henrik Dinkel, klimat- och energiutredare på Länsstyrelsen.

Ansökningar om stöd till publika laddstationer eller publika vätgastankstationer kommer inte att hanteras i Klimatklivets ordinarie ansökningsomgång utan hanteras i särskild ordning.

Mer information om Klimatklivet och hur du söker stöd

Frågor om Klimatklivet

Vi prioriterar frågor om Klimatklivet under ansökningsomgången.

Ansökningsomgången

23 augusti kl. 08.00 – 8 september kl 17.00

Kontakt