Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora investeringar i el- och vätgasstationer för godstransporter i Jönköpings län

Under 2022–2023 kommer nya publika laddstationer och tankstationer för vätgas för tunga fordon att uppföras i Jönköpings län med hjälp av investeringsstöd från Energimyndigheten.

Energimyndigheten har i juli fattat beslut om stöd till Regionala elektrifieringspiloter, där investeringsstöd ges till flera projekt i Sverige som ska bygga laddstationer för el eller tankstationer för vätgas till lastbilar. Länsstyrelsen i Jönköpings län har bistått Energimyndigheten med bedömning av strategisk placering av ladd- och tankstationerna. När stationerna är på plats kommer det gå att tanka el eller vätgas längst med stora delar av länets viktiga godsstråk.

- Detta är en stor satsning från statens sida och det är glädjande att så många av de som sökte stödet blev beviljade. Detta är ett lyft för näringslivet och en möjlighet att minska utsläppen från transportsektorn. Många av våra stora godsterminaler och logistikområden kommer nu kunna tanka el eller vätgas inom ett år, säger Jesper Agrelius, klimat- och energiutvecklare på Länsstyrelsen.

Karta över var laddningsstationer finns i länet

FAKTA

Regionala elektrifieringspiloter ska påskynda energiomställningen av godstransporter
Totalt ska 1,5 miljarder kronor fördelas till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Totalt runt om i Sverige har Energimyndigheten hittills beviljat stöd till 139 laddstationer, 12 vätgastankstationer och en kombinerad ladd- och vätgastankstation.

Stödet kan sökas av alla utom privatpersoner och täcker 100 procent av investeringskostnaden. Ett villkor för stödet är att projekten ska dela lärdomar, samt att ladd- och tankstationerna ska vara i bruk i minst fem år efter uppförandet.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt