Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd till hantering av vildsvinskött

Länsstyrelsen utlyser under sommaren stöd till investeringar som kan underlätta vildsvinsköttets väg till konsument.

Stödet är en del i det så kallade Vildsvinspaketet som regeringen delade ut i april 2020. Vildsvinspaketet är i sin tur en del av den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan. Syftet med stödet är att tillvarata vildsvinsköttet som resurs genom att främja utbudet av vildsvin som livsmedel för att på detta sätt ge konsumenterna ökad tillgång till viltköttet.

Det avgör vem som får stödet

Den eller de ansökningar som bäst fyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna och ryms inom den utlysta budgeten ges stöd.

Så här stor är budgeten för stödet i Jönköpings län


Budgeten för utlysningen uppgår till 2 419 827 kronor

Du söker stöden via en e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar som finns på Jordbruksverkets hemsida. Du hittar den under rubriken Mina sidor.

Sök stödet i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Läs mer om villkor, urvalskriterier och bedömningsprocessen för stödet i den regionala handlingsplanen (8.4) Pdf, 281.5 kB..

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet Länk till annan webbplats.

När kan du söka stödet?

Vi vill ha din ansökan senast den 5 september 2022. Om ansökan kommer in efter detta datum hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst