Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad sysselsättning inom statlig sektor

Illustration av första sidan av rapporten med Länsstyrelsernas logotyp, karta över Sverige och texten: Kartläggning av statlig närvaro och service

Länsstyrelsen har för andra året i rad kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar en ökning av antalet sysselsatta inom statlig sektor och att sysselsättningen fortsatt är som störst inom storstadslänen. Kartläggningen visar också att antalet myndigheter ökar nationellt samtidigt som antalet arbetsställen minskar.

Sysselsättningen har ökat inom statlig sektor i Sverige. Sedan 2016 har antalet sysselsatta ökat med 13 200 personer. Som störst var ökningen mellan de senaste två mätåren, 2019 och 2020. Störst ökning syns i Skåne, Örebro och Stockholms län. Ökningen har skett i alla län utom Västmanland och Norrbotten. I Jönköpings län var antalet sysselsatta 34 fler 2020 jämfört med 2016.

– Ökningen av antalet sysselsatta skulle kunna vara en effekt av pandemin då flera myndigheter anställde mer personal, säger Linda Wiklund som är Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service.

Totalt är cirka 265 000 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen – Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Fler myndigheter men färre arbetsställen

Kartläggningen visar också att sedan 2016 har den statliga närvaron ökat med fyra myndigheter i landet, men minskat med 282 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) . Procentuellt sett är minskningen dock marginell då den ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen.

– Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning av antalet arbetsställen än andra, även om det skett en minskning i samtliga län. I Stockholm har minskningen varit störst, säger Linda Wiklund.

Antalet myndigheter i Jönköpings län 2021 var oförändrat jämfört med 2017 medan antalet arbetsställen var sju färre under samma tidsperiod.

Lokal statlig närvaro är viktigt för att upprätthålla legitimitet och förtroende för de statliga myndigheterna och för att invånarna ska ha tillgång till lokal statlig service. Många statliga myndigheter har digitaliserat sin service eller specialiserat sig. Det finns behov av att ha kvar viss fysisk service vid sidan om de digitala tjänsterna. En del individer har behov av att fysiskt träffa myndigheten för att få hjälp med sina ärenden.

Kontakt

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service