Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya planeringszoner för kärnenergiberedskap

Forsmarks kärnkraftverk från Gräsö

Från och med den 1 juli kommer delar av Jönköpings län ingå i de nya planeringszonerna för kärnkraftverken i Oskarshamn och Ringhals. Detta eftersom beredskapszonerna runt kärnkraftverken i Sverige förändras. I planeringszonen ska det finnas beredskap att kunna hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka.

Ett redan säkert system stärks

Säkerheten på de svenska kärnkraftverken är god och utvecklas kontinuerligt. Från den 1 juli stärks beredskapen ytterligare för att förbättra möjligheterna att hantera en eventuell kärnteknisk olycka.

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder, är det Länsstyrelsen som har det huvudsakliga ansvaret för räddningstjänst och sanering. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Detta genom att bland annat informera befolkningen om hälsoskyddsåtgärder som kan vidtas. Exempel på sådana åtgärder är extrautdelning av jodtabletter och inomhusvistelse i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

Zonerna blir större

De tidigare beredskapszonerna utökas till 25 kilometer från kärnkraftverken, samt så upprättas nya planeringszoner till ett avstånd på 100 kilometer. De nya zonerna har utformats med hänsyn till praktiska aspekter: Effektiva skyddsåtgärder, samhällets återhämtning efter en olycka samt information till allmänheten. I Jönköpings län ingår följande kommuner i planeringszonerna:

Inom Ringhals kärnkraftverks planeringszon:

  • Gislaveds kommun
  • Gnosjö kommun
  • Delar av Värnamo kommun (gräns öster om Bredaryd och Forsheda)

Inom Oskarshamns kärnkraftverks planeringszon:

  • Eksjö kommun
  • Vetlanda kommun

Kartan visar Ringhals kärnkraftsverk

Kartan visar Oskarhamns planeringszon

Förändringen är resultatet av ett långsiktigt arbete

2015 fick Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över beredskapen kring kärnkraftverken. Beslutet om förändrade zoner fattades av regeringen i maj 2020.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst