Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Avslag på begäran av skyddsjakt

Bilden visar en varg från sidan som tittar ut över naturen

Efter flera observationer av varg nära människor i Mullsjö och Habo lämnades en begäran om skyddsjakt in till Länsstyrelsen den 19 maj. Länsstyrelsen avslår nu ansökan efter utredning.

– Länsstyrelsen konstaterar att observationerna av varg orsakat oro och rädsla eftersom vargen var nära människor. Det är inte onormalt att vargar, liksom andra vilda djur, ses nära människor, tamdjur och bebyggelse alla tider på dygnet. Sjöar, stora vattendrag, stora vägar och förekomst av till exempel rådjur kan styra djur så att det passerar närmre bebyggelse när de rör sig i landskapet. Vargar som inte tillhör ett revir söker efter en annan varg att bilda revir med och de kännetecknas av att de kan vandra långt och ibland oavsiktligt passera bebyggda miljöer och där observeras av människor.

Länsstyrelsen följa utvecklingen

Under rådande förhållanden är det osannolikt att en allvarlig skada kommer att uppstå. Länsstyrelsen fortsätter följa utvecklingen och vill alltid ha in rapporter om observationer till skandobs.se alternativt via telefon.

skandobs.se Länk till annan webbplats.

Vargen är strikt skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv och svensk lag. Det krävs starka skäl för att besluta om skyddsjakt på strikt skyddade arter. Länsstyrelsen granskar varje situation enskilt utifrån de förutsättningar som råder.

Beslut i ärende rörande skyddsjakt på varg i Mullsjö Pdf, 228.9 kB.

Mer om varg i Jönköpings län

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst