Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning i Sandseboskogen

Bilden visar en karta över Sandseboskogen i Gislaveds kommun

Ibland måste skogen brinna för att arter inte ska försvinna. Därför genomför Länsstyrelsen med jämna mellanrum naturvårdsbränningar i skyddade områden. Om vädret tillåter det kommer vi inom kort att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Sandseboskogen, Gislaveds kommun.

Reservatet ligger ungefär 15 kilometer väster om Vaggeryd. Området som ska brännas är 3,6 hektar stort och målet är att gynna tall, sandlevande insekter och de många arter som är beroende av död ved.

Hyggesbränning

Bränningen påminner mer om en hyggesbränning än en traditionell naturvårdsbränning. Området som ska brännas har frötallar, men få yngre tallar. Målet med den här bränningen är att underlätta för tallens föryngring, skapa blottad sandjord till sandlevande insekter och att öka mängden sotad död ved.

Bränningen är en del i reservatets planerade skötsel. Sverige har förbundit sig gentemot EU att "upprätthålla gynnsam bevarandestatus för arter och miljöer i Natura 2000-områden". Det betyder kortfattat att vi ska värna extra värdefulla arter och miljöer, och det gör Länsstyrelsen bland annat genom att genomföra naturvårdsbränningar.

Naturvårdsbränningar

Naturreservatet Sandseboskogen Länk till annan webbplats.

Bränningsdagen

Under bränningsdagen kommer information att ges via Sveriges Radio P4 trafik och service och Länsstyrelsens webbplats samt Facebook. Mejl kommer även att skickas ut till kommuner och organisationer som vi bedömer når många människor i det aktuella området.

Bränningen kommer att genomföras av utbildad och erfaren personal från Länsstyrelsen och vi kommer att ha kontinuerlig kontakt med Räddningstjänsten och SOS alarm.

Rökutvecklingen blir ofta kraftig vid en naturvårdsbränning och röklukt kan kännas i flera dagar. Det är tyvärr svårt att förutse var röken tar vägen på längre avstånd från brännan, eftersom det bland annat beror på hur luftlagren är skiktade. Små ändringar i vindriktningen kan snabbt ge stora förändringar i hur röken sprider sig och var det kan uppstå mer koncentrerade ansamlingar av rök. Under dagen stiger röken ofta snabbt uppåt, men när kvällen och natten kommer går röken närmare marken.

Om du har astma eller andra luftrörsproblem som kan göra det besvärligt med rök rekommenderas du att inte besöka Sandseboskogen den närmaste veckan efter bränningen.

Länsstyrelsen vill också uppmana dig som besöker bränningsområdet i efterhand att inte gå in där det har brunnit. Förutom att det är mycket sotigt kan trädrötter och stammar ha brunnit av och de riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Viktig kunskap

Förutom att naturvårdsbränningar ökar den biologiska mångfalden bygger det också upp den allmänna kunskapen om skogsbränder. Det gör att Länsstyrelsen med sina specialkunskaper kan bistå räddningstjänsten vid oplanerade skogsbränder så att vi tillsammans kan hjälpas åt att minska omfattning och skador, som kan bli mycket stora om man inte lyckas begränsa branden.

Kontakt