Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt stöd från Klimatklivet ska skapa bättre laddinfrastruktur

Laddstolpe och bil som laddas.

I många delar av Jönköpings län finns inte tillräckligt utbyggd laddinfrastruktur för fordon. Det finns exempelvis skillnader mellan stad och land samt i typ av laddning. Det visar en ny kartläggning som Länsstyrelsen presenterar tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Kartläggningen används nu i samråd för att rikta investeringsstöd till rätt platser och rätt aktörer.

– Att det inte finns möjlighet att ladda i hela länet bromsar upp elbilsförsäljningen och takten i vår energiomställning. Det bromsar även upp företagens möjlighet att ställa om sin fordonsflotta till fossilfrihet, säger Henrik Dinkel, klimat-och energiutredare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Stöd till ny typ av laddning

Idag efterfrågas snabbladdstationer för personbilar med en effekt på 150 kW eller mer och flera laddpunkter på samma plats. Det är exempel på laddinfrastruktur som hittills byggts i för låg takt.

– Nu blir det möjligt för Klimatklivet genom nya regler att bidra till fler publika laddstationer med högre effekter. Det främjar en tät och robust laddinfrastruktur som behövs för att möta den ökande försäljningen av elbilar. Vi ser det som positivt att vi också har samråd om vilka platser som är i behov av ny eller utökad laddinfrastruktur, säger Jesper Agrelius, klimat- och energiutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Ny ansökningsprocess bidrar till en kostnadseffektiv och rättvis utbyggnad

En följd av regelförändringarna är en ny ansökningsprocess. De aktörer som vill bygga publika laddstationer kommer få möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser ute i landet. Anbuden som gäller samma plats kommer därefter att ställas i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kommer att få stöd.

Läs mer om nya ansökningsprocessen för publik laddinfrastruktur

Läs mer om Klimatklivet Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen främjar fossilfria transporter både genom arbete i länets Klimatråd samt projektet FASTR –som båda ska bidra till en snabbare energiomställning.

Nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur för allmänheten. Förändringarna stärker Klimatklivets möjligheter att ge stöd till en tät och robust infrastruktur i hela landet. De innebär också att ansökningsprocessen görs om till ett anbudsförfarande.

De nya EU-reglerna om hur medlemsstater får ge investeringsstöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur (som är artikel 36a i förordning nr 651/2014) påverkar bland annat Klimatklivet, som är Sveriges främsta investeringsstöd för laddinfrastruktur.

– De nya reglerna innebär bättre möjligheter för Klimatklivet att fördela och bevilja investeringsstöd till publik laddinfrastruktur i den takt som behövs för att möta marknadens behov. Det ser vi som mycket positivt då det kan bidra till att växla upp utbyggnadstakten, säger Nanna Wikholm, enhetschef för transporter på Klimatklivet vid Naturvårdsverket.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst