Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Romernas internationella dag firas 8 april

Bilden visar romernas flagga som är blå och grön med ett rött hjul på mitten

Romerna är en av de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige. På fredag 8 april firas romernas internationella dag över hela världen.

Runt om i världen och i Sverige genomförs varje år manifestationer och kulturaktiviteter den 8 april för att uppmärksamma internationella romadagen. Den firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971, då representanter från 14 länder samlades för att tillsammans diskutera romernas framtid.

Fakta: Romer

De första romerna kom till Sverige i början av 1500-talet. I dag finns en romsk befolkning på mellan 50 000 och 100 000 personer med flera språkliga, kulturella och religiösa variationer i Sverige. I Europa bor det uppskattningsvis 12 miljoner romer.

Romernas gemensamma språk kallas för romani eller é romani chib. Språket är besläktat med sanskrit och består av många varieteter, varav ett tjugotal talas i Sverige.

Romernas väg genom historien är kantad av diskriminering, fördomar och förtryck från statsmakterna, vilket påverkar många romers livsvillkor än idag. Det dröjde ända till slutet av 1960-talet tills romer fick rätt till fast bostad och därmed också rätt till skolgång.

Regeringen har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst