Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny webbplats för länsstyrelsernas GIS och geodata

Nu lanserar länsstyrelserna en modern och användarvänlig webbplats för GIS och geodata.
- Den nya webbplatsen skapar en väg in till våra geodata och karttjänster. Det är lätt att hitta det du söker, säger Niklas Kåwe, som ingått i projektgruppen för webbplatsen.

GIS betyder geografiska informationssystem. Det är ett IT-system som kan läsa kartor och tolka geografiska data (geodata). På gis.lansstyrelsen.se finns allt med koppling till länsstyrelsernas GIS och geodata, bland annat de karttjänster som kallas för WebbGIS.

Länsstyrelsens roll

Information från kartor ligger ofta till grund för olika beslut som fattas av myndigheter, kommuner och regioner. Det kan till exempel handla om bygglov, detaljplaner, ändring av fastighetsgränser och planering av verksamheter. Länsstyrelserna är enligt lag skyldiga att tillgängliggöra planeringsunderlag för frågor om hushållning med mark och vatten.
- Webbplatsen samlar all information som behövs till olika ärenden. Det går snabbare att handlägga ärenden när vi redan från början får in rätt material i ansökningarna. Informationen på den nya webbplatsen är tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare och anpassad efter olika sorters besökare, säger Niklas Kåwe.

Blandat material

Under menyknappen Geodatakatalogen hittar du den geodata som länsstyrelserna förmedlar. Planeringskatalogen är länsstyrelsernas tjänst som förmedlar länsstyrelsernas och de statliga myndigheternas planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering på ett ställe.
- På webbplatsen publicerar vi även information om till exempel nya tjänster, nya geodata och projekt liksom driftstörningar, fortsätter Niklas Kåwe.

Till webbplatsen GIS på länsstyrelserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt