Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förening och företag uppmanas bidra med boende till flyktingar

Fotograf: Tomislav Stjepic

Ett stort antal människor är på flykt från Ukraina. Då många som flyr kan komma att söka sig till Sverige, har regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att inventera tillfälliga bostäder. Tidigare har en inventering skett inom kommunerna. Nu utökas den. Alla föreningar, företag och frivilligorganisationer uppmanas att anmäla sina möjliga boenden till kommunerna.

— Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att inventera boenden för att få så bra boende både på kort och lite längre sikt. Nu måste vi alla hjälpas åt och därför uppmanar vi föreningar och företag som har lokaler lämpliga för boenden att anmäla det till sin kommun, säger Nina Lindgren, enhetschef på enheten för social hållbarhet.

Migrationsverkets scenario visar att uppemot 168 000 personer kan komma att ha behov av bostäder i Sverige. Hur stor andel som kommer till Jönköping är oklart. För att ha god beredskap och snabbt kunna erbjuda boende genomför Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna just nu en inventering.

Under föregående vecka gjordes en liknande kartläggning, utifrån en förfrågan från Migrationsverket. Fokus var då på lokaler, anläggningar och tillfälliga boenden i kommunal regi. Resultatet visade en möjlighet att på kort sikt kunna ta emot 1700 personer i länet. Men det behövs fler platser.

— Det är svårt att veta exakt hur många flyktingar som kan söka sig till vårt län. Vi har nu en bra bild av kommunernas möjligheter att ordna boenden. Men då läget är osäkert behöver vi se över ytterligare möjligheter för att god beredskap i länet, menar Nina Lindgren.

Denna gång utökas alltså inventeringen för att hitta lokaler, anläggningar och boenden som ägs eller drivs av stat, region, civilsamhälle eller näringsidkare. Länsstyrelsen kommer att kontakta länets privata företag, föreningar och frivilligorganisationer med uppmaningen att se över vilka möjligheter man har att bidra med boende. Trots att tiden är knapp tror man få ett gott gensvar.

— Vi har sett att det finns en fantastiskt god vilja i samhället att hjälpa människorna i Ukraina, avslutar Nina Lindgren.

Mer information

Regeringen har gett länsstyrelserna att göra en inventering. I Jönköpings län genomförs den i samverkan med länets kommuner. Inventeringen ska bestå av befintliga lokaler, anläggningar och även andra enklare boendeformer som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort sikt som lång sikt. Exempel på lokaler och anläggningar som efterfrågas är lägenheter, vandrarhem, campingplatser, idrottshallar och lagerlokaler.

Den som kan erbjuda en möjlig tillfällig bostad anmäler det till den kommunen där fastigheten är belägen. I samband med anmälan uppges information om exempelvis möjligt tillträdesdatum, antal boendeplatser, möjlighet till självhushållning med mera. Anmälan innebär inget bindande eller åtagande om att erbjuda boende i det här skedet. Migrationsverket kommer ta kontakt med berörda om det blir aktuellt att använda boendeplatserna. I nuläget är inte privatbostäder aktuella.

I nuläget är inte alla förutsättningar om vad som kommer att gälla för den som upplåter sina lokaler helt klara. Migrationsverket kommer inom kort att informera om ersättningar och regler.

Resultatet av inventeringen ska skickas in av kommunerna den 23/3 och kommer att sammanställas på regional och nationell nivå till Migrationsverket och Justitiedepartementet den 25/3.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst