Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen och länets kommuner bistår Migrationsverket med att ta fram tillfälliga boendeplatser i Jönköpings län.

Rysslands invasion av Ukraina har tvingat miljontals människor att lämna sina hem. Det sker nu en snabb ökning av personer från Ukraina som söker sig till Sverige. På begäran av Migrationsverket ska Länsstyrelsen med hjälp av kommunerna ordna tillfälliga boplatser i länet för flyktingar.

Flyktingströmmen från Ukraina är enligt UNHCR den största sedan 2:a världskriget. I dagsläget beräknas cirka två miljoner människor ha flytt från Ukraina. Migrationsverket gick den 10 mars ut med en hemställan till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Enligt en begäran till länsstyrelserna behövs omedelbart 3 000 nya platser, samt ytterligare 9 000 platser skyndsamt.

- Det är en utmaning för hela samhället att klara av mottagandet av människor som flyr undan kriget i Ukraina. Jag är mycket imponerad av hur snabbt kommunerna har agerat. Inrapporteringen från kommunerna visar att det finns en kapacitet att med kort varsel ta emot krigsflyktingar säger Nina Lindgren, enhetschef på enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vid en första inventering finns det ca 1700 möjliga platser bland länets kommuner. Uppgifterna är skickade till länsstyrelsernas nationella samordningskansli för en nationell sammanställning.

För ytterligare frågor om kommunernas kapacitet för evakueringsplatser hänvisar vi till kommunernas kontaktcenter.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst