Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverigefinnarnas dag 24 februari

Sverigefinnarnas flagga med blågult kors mot vit bakgrund

I dag den 24 februari uppmärksammar vi Sverigefinnarnas dag. Sedan 2014 har man också en egen officiell flagga, ritad av Andreas Jonasson.

Sverige och Finland var ett och samma rike i över 600 år och har ett historiskt band till varandra. Sverigefinnar kallas i Sverige bosatta finskspråkiga personer. Någon exakt statistik över hur många som räknar sig som sverigefinnar finns inte. Det är upp till varje individ att själv avgöra, enligt den så kallade självidentifikationsprincipen i lagen om nationella minoriteter.

Datumet 24 februari valdes för att det var Carl-Axel Gottlunds födelsedag. Han var en finsk folklivsforskare och kulturpolitiker som grundade den första finska föreningen i Sverige; Stockholm 1830.

Gislaveds kommun är ansluten till förvaltningsområdet för finska. Det innebär att personer som tillhör den sverigefinska minoriteten ska kunna använda sitt språk i kontakter med myndigheter. Det gäller både vid muntliga och skriftliga kontakter. Kommunen ska även kunna erbjuda äldreomsorg och förskola på finska.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Länsstyrelserna verkar för att minoritetspolitikens fastställda mål uppnås utifrån olika stödjande, samordnande och kunskapshöjande insatser.

De fem minoriteterna

  • Judar
  • Romer
  • Samer (som även är ett urfolk)
  • Sverigefinnar
  • Tornedalingar

De nationella minoritetsspråken

  • Jiddisch
  • Romani chib
  • Samiska
  • Finska
  • Meänkieli

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst