Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse kring möjligheterna med vattenbruk

Just nu pågår ett projekt som handlar om att kartlägga intresse och lämpliga områden för vattenbruk i inomhusmiljöer. Projektet fokuserar på odling av fisk och grönsaker i samma system (recirkulerande akvakultur-system och akvaponi). Den första kartläggningen visar att det finns ett stort intresse. Region Jönköpings län driver projektet och Länsstyrelsen ingår i styrgrupp och referensgrupp.

– Satsningen är en del av det långsiktiga arbetet med att skapa förutsättningar för en ökad och hållbar produktion av livsmedel i vårt län, något som är centralt för den regionala livsmedelsstrategin, säger Christina Odén, regional utvecklare för livsmedelsstrategin och gröna näringar.

Enkätundersökning kartlägger intresset

Just nu genomförs en enkät som en första sondering av intresset att driva vattenbruk, samt platser och lokaler i länet som skulle kunna vara lämpliga för ändamålet. Ett av syftena är att förmedla kontakt mellan personer och företag som söker lokaler med de som har lokaler att hyra ut eller sälja.

– Vi är hittills uppe i 57 enkätsvar och kan konstatera att majoriteten är intresserade eller vill veta mer om möjligheterna med vattenbruk. Drygt hälften av de som svarat har platser som de vill utvärdera med avseende på lämplighet att använda för RAS (recirkulerande akvakultursystem) eller akvaponi, samtidigt som många har tips på andra lämpliga platser, säger Rickard Almers, på Refarm Linné som är huvudkonsult för projektet.

Många engagerade organisationer

Projektet har engagerat många olika organisationer, bland annat är LRF representerat i både styrgruppen och referensgruppen och flera kommuner har deltagit på workshops och ingår i referensgruppen. Med jämna mellanrum anordnas möten och workshops där kunskap, erfarenhet och goda exempel uppmärksammas och sprids, varvat med gemensamma diskussioner om projektets inriktning.

Starkt växande näringsgren

Vattenbruk, det vill säga produktion av alla slags djur och växter i vatten, är enligt Jordbruksverket en starkt växande näringsgren på den svenska landsbygden, med stor potential för tillväxt. Möjligheterna för storskalig produktion av vattenbruksarter på land är stora, men mycket är fortfarande under utveckling.

– Recirkulerande vattenbruk har möjlighet att bli framtidens hållbara fiskodling eftersom utsläpp av näringsämnen till miljön blir avsevärt mindre än i traditionell öppen kassodling. Risken för spridning av oönskade arter och sjukdomar till våra vilda fiskar är också mindre. Det bästa för miljön är om fokus är på odling av arter som kräver lägre andel fisk i fodret som man matar dem med, säger Adam Johansson, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping.

Digital workshop 23 februari

Om du vill veta mer om vattenbruk, höra om erfarenheter från andra platser och ta del av de preliminära enkätresultaten kan du anmäla sig till nästa digitala workshop den 23 februari. Då håller också Niklas Wennberg en inspirationsföreläsning om akvaponi och erfarenheter från bland annat en nystartad odling i Floda. Har du missat tidigare workshop går det att ansluta en halvtimme tidigare för att få en snabb överblick över området och projektet

Workshop inom länets vattenbruksprojekt

Fakta om projektet

Projektet ”Identifiering och kartläggning av lämpliga områden för vattenbruk inom Jönköpings län” pågår mellan juni 2021 och november 2022 och finansieras till 70 procent med stöd från havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Region Jönköpings län är projektägare och finansierar projektet med 30 procent av den totala budgeten.
Refarm Linné är huvudkonsult för projektet. Fyra underkonsulter bidrar med kunskap och erfarenhet från andra projekt: Lundvalls Diverse, SWECO, Gårdsfisk och Pond fish and greens.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst