Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya stöd för att förbättra vattenkvalitet

Länsstyrelsen har nu öppnat tre olika utlysningar, investeringsstöd för täckdikning, investeringsstöd för strukturkalkning och miljöinvesteringsstöd för kalkfilterdikning.

Syftet med stöden är att förbättra odlingssystemens infiltrationskapacitet, vattenhushållning och reduktion av läckage av närsalter samt minska risken för fosforförluster till vattendrag. På sikt kan insatserna förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav med avseende på övergödning.

Det avgör vem som får stödet

Den eller de ansökningar som bäst fyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna och ryms inom den utlysta budgeten kommer att godkännas.

Så här stora är de olika budgetarna för stöden i Jönköpings län

  • Täckdikning 7 042 210 kr
  • Strukturkalkning 424 310 kr
  • Kalkfilterdikning 528 228 kr

Du söker stöden via en e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar som finns på Jordbruksverkets hemsida. Du hittar den under rubriken Mina sidor.

Sök stödet i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Läs mer om villkor, urvalskriterier och bedömningsprocessen för respektive stöd i den regionala handlingsplanen.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet Länk till annan webbplats.

När kan du söka stöden?

Vi vill ha din ansökan senast den 30 april 2022. Om ansökan kommer in efter detta datum hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst