Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vildsvinsförvaltningsplan

Två vildsvin

Nu finns en reviderad plan för vildsvinsförvaltning i Jönköpings län. Viktiga mål är att minska risken för trafikolyckor med vildsvin och att minska risken för skador på egendom.

Samtliga län med vildsvin har under 2021 haft uppdraget att ta fram och revidera sina vildsvinsplaner med utgångspunkt från Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan. Länets Viltförvaltningsdelegation har beslutat att godkänna planen som nu har färdigställts och publicerats på Länsstyrelsens webbplats.

Det långsiktiga regionala målet för länets vildsvinsförvaltning är att få till stånd en frisk och kontrollerad population av vildsvin, anpassad till lokala förutsättningar. Enligt jaktlagen (1987:259) är syftet med viltvården att främja en, med hänsyn till allmänna och enskilda intressen, lämplig utveckling av viltstammarna. I planen framgår mål för utvecklingen och förslag på åtgärder för att kunna uppnå målen i vildsvinsförvaltningen.

Planen huvudsakliga mål är att skador på egendom orsakade av vildsvin och att risken för trafikolyckor med vildsvin minskas. Det är också viktigt att virussjukdomen Afrikansk svinpest inte kommer in i landet.

En viktig del för att nå målen är att vildsvinsavskjutningen stimuleras. Planen har därför mål om att vildsvin ska nyttjas som livsmedel både i handel och offentlig sektor.

Förvaltningsplanen och mer information

Förvaltningsplan för vildsvin i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Mer om om Länsstyrelsens arbete med vildsvin

Vildsvin

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst