Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förhöjda halter av PFOS i röding från Vättern

En tallrik med vätterröding sås och potatis

Vid provtagning av röding i Vättern konstaterade Länsstyrelserna runt sjön förhöjda halter av PFOS. Det finns idag inga gränsvärden för hur mycket PFOS som får finnas i fisk som livsmedel. Rekommendationen är dock att inte äta fisk med förhöjda PFOS-halter för ofta.

Fisk är en stor källa till att PFAS finns i vår mat och därför bör man inte äta fisk med förhöjda PFAS-halter för ofta. Eftersom det inte finns något livsmedelsgränsvärde för fisk har Livsmedelsverket inte fastställt något kostråd för fisk när det gäller förhöjda PFAS-halter. Att äta fisk är samtidigt en viktig källa till näringsämnen. EU-kommissionen har därför beställt en risk- och nyttovärdering av fisk från EFSA. När denna värdering är klar kommer mer specifika kostråd att kunna ges från Livsmedelsverket. -Störst risk att få i sig för mycket PFOS är sportfiskare med familjer som kanske äter lite mer vätterröding än andra, säger länsfiskekonsulent Fredrik Larsson.

Läs mer om PFAS i fisk från Vättern här.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst