Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Påvisad fågelinfluensa hos svan i Gränna

Knölsvan

En svan som hittades sjuk i lagunen i Gränna av privatpersoner under mellandagarna 2021 har konstaterats smittad av fågelinfluensa.

Den sjuka svanen uppmärksammades i en lokal Facebookgrupp och har fått ovanligt stor uppmärksamhet. – Det är inget ovanligt att hitta döda och sjuka fåglar på vintern säger Marie-Louise Sjöberg, länsveterinär på länsstyrelsen i Jönköpings län.

Smittrycket från vilda fåglar är för närvarande högt. Risken att tambesättningar drabbas är därför förhöjd i hela Sverige. Risken är extra hög i södra delarna av landet. Fågelinfluensa är sjukdom som främst drabbar fåglar. Det är huvudsakligen sjöfåglar som t.ex. gäss och änder som sprider smittan. Smittade fåglar utsöndrar virus främst med avföringen. Viruset kan därför finnas på sådant som förorenats med avföring från smittade fåglar som t.ex. skor, redskap, transportfordon, strömedel eller foder.

Symtom på fågelinfluensa kan vara dödlighet bland fåglarna, minskad aptit, diarré och nedsatt allmäntillstånd.

Om du hittar döda vilda fåglar kan man rapportera in dem till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt). Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om fågelinfluensa läs på Jordbruksverkets web. Länk till annan webbplats.


Kontakt