Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya restriktioner införs för verksamheter

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Idag, den 12 januari 2022, införs skärpta restriktioner för verksamheter på grund av att smittspridningen ökat drastiskt sedan jul- och nyårshelgerna. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter följer den tillfälliga covid-19-lagen.

 Antalet covid-19-fall ökar i hela landet och ytterligare smittskyddsåtgärder behövs för att motverka smittspridningen och minska belastningen på sjukvården. Regeringen har därför beslutat att införa ytterligare smittskyddsåtgärder.

- Med tanke på den intensiva smittspridning som just nu pågår såväl nationellt som här i vårt län, är det förståeligt att det införs nya regler igen. Länsstyrelsen har sedan den tillfälliga covid-19-lagen infördes, utfört tillsyn över bland annat evenemang, handelsplatser, sportanläggningar, men även informerat verksamhetsutövare om vad de nya reglerna innebär i syfte att hjälpa verksamheterna att göra rätt, säger Johanna Hedén, tillsynschef Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelserna prioriterar nu riktade tillsynsinsatser mot verksamheter där det i närtid finns ökad risk för smittspridning. Det handlar exempelvis om tillsyn vid evenemang där många människor samlas, verksamheter vid vintersportorter och handelsplatser.

- Nu behöver vi samla krafter igen och hjälpas åt att bromsa smittan. Verksamhetsutövarna har ett ansvar att följa gällande regler, men det är lika viktigt med det enskilda ansvaret vi har att motverka smitta genom att hålla avstånd när vi rör oss i samhället, besöker butiker eller deltar på evenemang, avslutar Johanna Hedén.

Kontakt

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet