Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur 2022

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Jönköpings län. Totalt får tio lodjur skjutas under 2022 års licensjakt som äger rum i mars månad. Lodjursjakten startar den 1 mars 2022 och varar som längst till och med den 31 mars.

Beslutet om att tillåta licensjakt på tio lodjur under 2022 har fattats för att reglera stammen då den är större än förvaltningsmålet som är fem familjegrupper (honor med unge/ungar). Målet är beslutat av Jönköpings läns viltförvaltningsdelegation.

Licensjakten begränsas till maximalt 10 lodjur fördelade över sex jaktområden inom hela länet. Lodjursjakten startar den 1 mars 2022 och varar som längst till och med den 31 mars.

Enligt det senaste inventeringsresultatet finns 10,5 familjegrupper i Jönköpings län, vilket motsvarar cirka 58 lodjur.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Jönköpings län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1240 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Kalmar och Östergötlands län.

Länk till beslutet i sin helhet Pdf, 2.6 MB.

Läs mer om licensjakt efter lodjur 2022

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst