Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya krav på smittskyddsåtgärder från och med 1 december

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Från och med den 1 december kan vaccinationsbevis användas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare.

Regeringen har beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som möjliggör användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Ändringen träder i kraft den 1 december 2021. Exempel på allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar är sammankomster för religionsutövning, konserter, teater och dans.

Om arrangören kräver vaccinationsbevis gäller det hela arrangemanget, det går inte att dela upp i olika sektioner.

Länsstyrelsen kommer att informera och besvara frågor om de nya åtgärderna. Det är även Länsstyrelsens ansvar att utföra tillsyn över de nya reglerna, både administrativt och i fält.

Arrangemang inomhus med vaccinationsbevis (fler än 100 deltagare)

Om arrangören väljer att kräva vaccinationsbevis behöver de inte beakta de deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus med fler än 100 deltagare.

Anordnaren ska ha en rutin för hur kontrollen av vaccinationsbevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp. Vaccinationsbevis ska kontrolleras ihop med legitimation.

En digital avläsning av vaccinationsbeviset krävs. Läs mer om vaccinationsbevis verifiering på DIGG:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Personer under 18 år behöver inte visa vaccinationsbevis. Personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 behöver inte heller visa vaccinationsbevis, istället ska personen visa ett läkarintyg.

Nattklubbar som har ett danstillstånd är ett exempel på ett arrangemang där vaccinationsbevis hos deltagarna kommer att krävas.

Arrangemang inomhus utan vaccinationsbevis (fler än 100 deltagare)

Vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare utan vaccinationsbevis ska anordnaren se till att:

 • Deltagarna har en anvisad sittplats. Denna åtgärd går enbart att tillämpa på sittande publik.
 • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer. Om ett sällskap består av fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.
 • Skriftligt dokumentera övriga smittskyddsåtgärder.

Mässor

Vid mässor krävs inte vaccinationsbevis men arrangören ska:

 • Utforma gångar mellan försäljningsplatserna eller montrarna så att trängsel undviks, både inomhus och utomhus.
 • Se till att in- och utpassage till mässan, både inomhus och utomhus, kan ske på ett sätt så att trängsel undviks.
 • Informera besökare och utställare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda besökare och utställare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Marknader

Marknader omfattas inte av dessa regler, oavsett om de är inomhus eller utomhus.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19