Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En vecka fri från våld

Våld går att förebygga. Mellan 22 och 28 november pågår En vecka fri från våld och Orange week i länet. Du är varmt välkommen att delta i veckans olika aktiviteter om våldsförebyggande arbete.

Veckan är till för att sprida kunskap om våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Både yrkesverksamma och privatpersoner kan delta på aktiviteter.
- Det är viktigt att olika aktörer i samhället arbetar tillsammans för att förebygga våld. Tillsammans gör vi skillnad, säger Tania Karanja, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Orange Day

Den 25 november är det Orange Day; den internationella dagen som FN (Förenta Nationerna) instiftat för avskaffandet av våld mot kvinnor. Denna dag uppmanar FN hela världen att manifestera och uppmärksamma våld mot kvinnor genom att använda färgen orange. Med sitt ljus och optimism representerar färgen en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.
- I Jönköpings län lyser Länsstyrelsens byggnad på Brunnsgatan och många andra byggnader i orange, människor bär något orange och engagerar sig genom att arrangera event och manifestationer för att uppmärksamma våld mot kvinnor, säger Tania Karanja.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll under En vecka fri från våld och Orange week är att sprida information om kampanjen, arrangera föreläsningar och seminarier med fokus på våldsprevention.
- Vi samordnar även de aktiviteter som pågår i länet under veckan. Det handlar om digitala och fysiska föreläsningar, utställningar, manifestationer och mycket annat, fortsätter Tania Karanja.

Ökat engagemang

Kampanjveckan är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN och initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

En vecka fri från våld och Orange week har vuxit i omfång och uppmärksamhet. Detta år är det flera nya deltagare som vill vara med i arbetet och bidra.
- Vi är oerhört glada över det ökade engagemanget. Det är många verksamheter som genomför olika sorters aktiviteter, säger Tania Karanja. Ta del av veckans program och aktiviteter:

Till veckans program

Kontakt