Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om fördelning av mottagande av nyanlända invandrare i Jönköpings län år 2022

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Regeringen har beslutat att 7500 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets kommuner år 2022. Av dessa ska 255 nyanlända anvisas till Jönköpings län.

Länsstyrelsen ska, enligt förordningen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om kommuntal.

En kommun är skyldig, enligt bosättningslagen, att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.

Syftet med bosättningslagen är en jämnare fördelning mellan kommuner och län samt att bättre främja etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Vissa kommuner kan uppfatta att de, i förhållande till sin befolkningsstorlek, får ett högt kommuntal vilket kan vara till följd av att de inte har haft någon stor andel asylsökande i kommunen, nästan ingen självbosättning av nyanlända och bra arbetsmarknadsförutsättningar.

Kommuntal år 2022 för kommuner i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar att fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Jönköpings län (kommuntal) för kalenderåret 2022 ska ske enligt nedan:

Aneby: 4
Eksjö: 4
Gislaved: 18
Gnosjö: 10
Habo: 18
Jönköping: 119
Mullsjö: 9
Nässjö: 8
Sävsjö: 0
Tranås: 8
Vaggeryd: 13
Vetlanda: 13
Värnamo: 31

Kontakt