Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamt forum ska öka den sociala hållbarheten i länet

Globala målen

För att göra en gemensam kraftsamling i arbetet med att öka den sociala hållbarheten i Jönköpings län har Länsstyrelsen i samverkan med andra aktörer bildat ett Forum för social hållbarhet. Idag startade forumet upp, i form av ett Enande möte, som leddes av landshövdingen.

— Vi är bra på att samverka i vårt län och att nu även gemensamt kunna ta oss an de utmaningar och frågor i samhället som berör social hållbarhet känns viktigt och ger mer kraft i arbetet, säger Helena Jonsson.

Forum för social hållbarhet består av aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor. Det syftar till att skapa struktur och systematik i länets arbete för social hållbarhet. Målet för samverkan är ökad social sammanhållning och ett mer inkluderande Jönköpings län.

Forumets områden

Forumet utgår från följande områden i samverkan inom social hållbarhet: integration, jämställdhet inklusive mäns våld mot kvinnor, ANDT-LS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, läkemedel och spel om pengar), brottsförebyggande frågor, mänskliga rättigheter, inkluderande arbetsmarknad och god och jämlik hälsa. Varje aktör avgör inom vilka områden gemensamma insatser skapar mervärde. Insatserna ska anpassas utifrån lokala och regionala behov och prioriteringar. Alla aktörer arbetar med utgångspunkt i sina egna uppdrag.

— Det finns sällan skarpa linjer mellan de uppdrag som olika aktörer arbetar med inom social hållbarhet. Därför blir det allt viktigare att ha en sammanhållen syn. Att ha en mer strukturerad modell för hur vi arbetar tillsammans med andra aktörer i samhället känns värdefullt för att stärka den sociala hållbarheten i vårt län, avslutar Helena Jonsson.

Forum för social hållbarhet ersätter de tidigare integrationsrådet och jämställdhetsrådet då dessa områden ingår i arbetet med social hållbarhet.

Kontakt