Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt system för vädervarningar

Symbolerna för de nya vädervarningsnivåerna: gul varning, orange varning och röd varning

Symbolerna för varningarna gul, orange och röd varningsnivå. Det nya systemet införs 26 oktober. Foto: Mostphoto, Symbolerna: Smhi.

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, förnyar Smhi sina vädervarningar. Nu blir lokala och regionala konsekvenser av ett väder tydligare. I det nya varningssystemet, som införs idag den 26 oktober, kan Smhi ta hjälp av Länsstyrelsen för att bedöma hur en väderhändelse kan komma att påverka just vårt län.

Varningen beror på konsekvenserna

I det nya systemet är vädervarningarna regionalt anpassade. Det krävs alltså inte samma snömängd i Jönköping som i exempelvis Norrbotten för att det ska bli en vädervarning - för konsekvenserna blir olika.

Varningen baseras på vilka konsekvenser vädret ger i samhället. Varningarna är också anpassade efter andra faktorer. Som exempel om väderhändelsen beräknas ske på natten när det är lite trafik, på morgonen när det är rusningstrafik, om det är sommar eller vinter, om det finns särskilt känsliga objekt i området och även hur vädret varit innan. Till exempel om det väntas stort snöfall i en situation då snöröjningen redan är ansträngd.

Nya varningsnivåer: gul, orange och röd

En viktig skillnad, jämfört med tidigare, är att Smhi lämnar klass 1-, 2- och 3-varningarna och går över till gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i det nya vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas.

Symbolerna för gul, orange och röd varningsnivå som införs i oktober 2021. Symbolerna är från SMHI

Symbolerna för gul, orange och röd varningsnivå som införs 26 oktober 2021. Symbolerna är hämtade från Smhi.

Gul varning signalerar att vädret kan innebära konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Mer om vad de olika varningsnivåerna innebär på Smhi:s webbplats Länk till annan webbplats.

Regional bedömning via Länsstyrelsen

Inför utfärdandet av en vädervarning kan Smhi ta kontakt med Länsstyrelsen som får möjlighet att komplettera Smhi:s bedömningsunderlag. Till exempel om det finns ytterligare lokala och regionala riskfaktorer som Smhi kan behöva känna till.

— Det nya arbetssättet passar väl in i den grundtanke och samverkan vi idag har mellan länets olika aktörer inom F-samverkan. Genom regionala bedömningar får vi möjlighet till mer träffsäkra vädervarningar och kan på så sätt förse länets aktörer med ett bättre underlag till välgrundade beslut. Allt för att öka säkerheten för länets invånare, berättar Patrik Wandin, samordnare för Tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Smhi väger sedan in de lokala och regionala riskfaktorerna i sitt beslut om hur varningen ska utformas. I hastigt uppkomna väderlägen måste Smhi besluta om varningsnivå utan att först samverka med Länsstyrelsen.

Prenumerera på vädervarningar

Aktuella vädervarningar finns på smhi.se och i Smhi:s väderapp. I väderappen går det även att prenumerera på lokala och regionala vädervarningar som pushnotiser till mobiltelefonen. Varningar rapporteras också i Sveriges radio P1 och P4.

‎SMHIs väderapp för iphone i Apple Store Länk till annan webbplats.

SMHIs väderapp för androidtelefoner på Google Play Länk till annan webbplats.

Det nya vädervarningssystemet är planerat att införas 26 oktober 2021.

Mer om konsekvensbaserade vädervarningar

Konsekvensbaserade vädervarningar | SMHI Länk till annan webbplats.

Fact sheet in English about new weather warnings Länk till annan webbplats. (pdf)

Vädervarningar är viktiga för att hjälpa oss att bedömma faror som kan uppstå till följd av en väderhändelse och avgöra hur besvärliga vädersituationer ska hanteras.

Fram till övergången av det nya systemet bygger vädervarningar på fasta värden som är lika över landet. Till exempel mängden snö som väntas falla eller förväntad vindstyrka. Men konsekvenserna av vädret kan skilja sig mycket beroende på var i landet eller under vilken årstid det inträffar.

Kontakt