Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu börjar lekperioden för öringen och rödingen i länet.

Två rödingar leker i grunt vatten

Under mitten på oktober till mitten på november kan du se rödingen och öringens lek. Det här är ett av de stora naturskådespelen i Jönköpings län som dessutom vi människor kan få njuta av.

Söndag den 31 oktober är det rödingens och öringens dag. Under dagen har du möjlighet att se rödingar som leker på riktigt nära håll i Huskvarna, lära dig mer om Vättern och fiskarna som lever där.

I Habo och Hovslätt har du möjlighet att se lekande öring. På plats finns guider som visar hur man inventerar öring med hjälp av elfiske, informerar om restaureringsarbete i rinnande vatten och visar hur man inventerar vattenlevande insekter.

Kom och se lekande röding i Huskvarna småbåtshamn kl. 10-15 och lekande öring vid Spinnet i Habo eller vid hembygdsföreningen i Hovslätt kl. 10-14.

Det är sällan du kan se så mycket intensiv aktivitet i vattnet som nu under hösten när fiskarna är inne i sin lekperiod. Rödingen leker i Vätterns grunda områden och öringen leker i Vätterns vattendrag.

Röding

Huskvarna hamn (länk till Google maps) Länk till annan webbplats.

Öring

Hovslätt hembygdsgård i Jönköping (länk till Google maps) Länk till annan webbplats.

Spinnet i Habo (länk till Google maps Länk till annan webbplats.

Håll utkik efter en liknade skylt på platsen

En skylt som visar var öringen leker och fakta om öringen.

Så här gör du för att få störst chans att se de lekande fiskarna

  • Titta efter fenor vid vattenytan (öring)
  • Titta efter de vita fenkanterna (röding)
  • Hittar du en kan du ofta ser fler
  • Lyssna efter plask (öring)
  • Närma dig platsen försiktigt, ibland är de lättskrämda
  • Att ha polariserade solglasögon kan underlätta då de minskar reflektionerna på vattenytan
  • Ta det försiktigt när du tittar på de lekande fiskarna så du inte stör dom för mycket

Namnet röding kommer av den röda lekdräkt som fisken, främst hannarna, antar under lektiden. Övriga tider är arten silverblank men kan skimra i orange – grönt. Rödingen är Vätterns karaktärsart och betraktas som ett av Sveriges mest värdefulla fiskbestånd. Den trivs i kallt vatten och är därför känslig för klimatförändringar med ökade vattentemperaturer, framför allt under vinterhalvåret.

Röding är en laxfisk som kan skiljas från till exempel lax och öring genom sina små fjäll och ljusa fläckar på mörk botten istället för tvärtom. Rödingen i Vättern, eller stor­rödingen som den också kallas, räknas in bland istidsrelikterna eftersom den levt kvar i sjön sedan inlandsisens avsmältning.

Röding är relativt vanlig i norra delen av landet men inte i de sydliga delarna. Senaste dryga hundra åren har 70 % av alla rödingbestånd söder om Dalälven slagits ut. I Vättern har rödingen de senaste 15 åren återhämtat sig efter en längre tids nedgång men beståndet är fortfarande sårbart. Olika uppföljningsmetoder som provfisken är viktiga moment för att noggrant kunna följa utvecklingen.

Rödingen i Vättern leker första gången när den är sex till åtta år, honorna är då 40-55 cm långa och hannarna 35-45 cm. Mellan mitten av oktober och mitten av november söker sig lekfiskarna in till grundområden för lek. Det finns drygt 40 dokumenterade eller troliga lekplatser i Vättern. Vanligen sker leken på en till fem meters djup och bottnen består av sten med en diameter på upp till 20 cm.

Namnet öring kommer av att fisken uppehåller sig i områden med ör, grovt grus. I Vättern växer öringen upp i de tillrinnande vatten­dragen. Efter ett till tre år i tillflödena vandrar de flesta öringar ut i sjön. När de är könsmogna återvänder de till sin födelsebäck för lek igen.

Till sitt levnadssätt liknar öringen sin nära släkting laxen. Ynglen håller revir när de växer upp i vattendraget och äter bland annat insekter som driver med vattenströmmen.

I Vättern börjar öringen att äta fisk, främst siklöja och nors. Vissa öringar väljer att stanna kvar i vattendraget och lever då av insekter och olika bottendjur.
Glädjande nog har öringen ökat i Vättern. Anledningen är främst arbetet med att förbättra miljöförhållandena såsom förbättrad vattenkemi och återställning av fysisk påverkan, som exempelvis åtgärdade vandringshinder och återställda lek och uppväxtmiljöer i bäckarna. Att skapa gynnsamma förhållanden för öring bidrar stort till att även andra arter gynnas, både vatten- och landlevande arter.

De ideella krafter som årligen utför lekfisk­räkning i Vätterns vattendrag och den fisketillsyn som bedrivs bidrar stort till att öringens beståndsutveckling kan följas. Vissa höstar har det varit låga vattennivåer och varmt i vattnet, då kan en del döda öringar med svampangrepp påträffas. Rapportera gärna in sådana fiskar till Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Rapportera fynd av sjuka/döda fiskar på Statens Veterinärmedicinska Anstalts webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt