Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen startar kampanj mot sexköp

Den 18 oktober är det Europarådets dag mot anti-trafficking. För att uppmärksamma ämnet startar Länsstyrelsen en informationskampanj mot sexköp.

Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning från 2017 visar att nästan en av tio män någon gång köpt sex. Länsstyrelserna i Jönköpings, Östergötlands, och Södermanlands län genomför nu en gemensam informationskampanj mot sexköp. Den pågår under en månad och sker i samarbete med Polisregion Öst och Novahuset – föreningen mot våld.
– Vi vill framför allt sprida att det är en brottslig handling att köpa sex. Sexköparen bidrar till sexuell exploatering och utnyttjande av människor, och blir en del av den globala handeln med människor, säger Anna Alm-Mårtensson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Främst kvinnor

Hon berättar vidare att det är övervägande kvinnor som utnyttjas i sexhandeln i dag, men även transpersoner, icke-heterosexuella personer och män blir utnyttjade.
-Undersökningar visar även att sexköpare är en heterogen grupp och utgör ett tvärsnitt av Sveriges manliga befolkning. Köparen kan vara en familjefar, en kollega eller en ung vuxen.

Sprids i sociala medier

Kampanjen kommer främst att spridas i sociala medier, genom butiksskärmar och skärmar utomhus. Målgruppen är allmänheten, med ett särskilt fokus på sexköpare eller potentiella köpare av sexuella tjänster.

-En annan viktig målgrupp är yrkesverksamma, ideella organisationer och politiskt engagerade som kan bidra till att sprida kampanjen och dess budskap, säger Anna Alm-Mårtensson.

Kontakt