Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungaparet uppmärksammade länets insatser under pandemin

Kungen och Drottningen går bredvid varandra och vinkar till allmänheten

Kungen och Drottningen tillsammans med ordförande i Hovslätts hembygdsförening under Kungaparets besök i länet.

Vårdpersonal, studenter, företagare samt representanter från förenings- och kulturliv, flera kommuner, Regionen och Länsstyrelsen vara bara några som fick berätta om sina erfarenheter under corona-pandemin när Kungaparet besökte Jönköping torsdagen den 14 oktober.

Kungen och Drottningen hälsades välkommen av landshövding Helena Jonsson vid residenset i Jönköping. Syftet med besöket var att uppmärksamma de insatser och den påverkan som Corona-pandemin haft på länet.

— Ers Majestäter, jag hoppas att vi kommer få en fin och lärorik dag tillsammans, inledde landshövdingen som även tackade Kungaparet för initiativet att besöka vårt och alla andra län på det här sättet.

Med på residenset var även regionstyrelsens ordförande Maria Frisk, regiondirektör Jane Ydman, sjukvårdsdirektör Mats Bojestig, smittskyddsläkare Malin Bengnér och händelsechef Fredric Jonsson som berättade om hur pandemin påverkat länet, de utmaningar och lärdomar som pandemin fört med sig samt hur viktigt samverkan mellan länets olika aktörer varit under pandemin. Det var också i Jönköping som det första fallet av Corona upptäcktes, vilket smittskyddsläkare Malin Bengnér troligtvis aldrig kommer att glömma.

— Jag minns precis var jag befann mig när samtalet från Folkhälsomyndigheten kom om att Sveriges första covidfall fanns i Jönköping, berättade Malin Bengnér.

Det blev även samtal om vikten av att vaccinera sig och att mycket planerad vård hade behövt stå tillbaka under pandemin.

Elmia

Efter samtalet på residenset gick Kungaparets färd vidare till Elmia för att få höra mer om hur näringslivet i Jönköpings län hade påverkats under coronapandemin. Vid entrén togs Kungaparet emot och hälsades välkomna av Elmias tidigare vd Lotta Frenssen samt tf vd Agne Bengtsson.

Biträdande räddningschef i Jönköpings kommun Göran Molin berättade hur kommunerna i länet samverkat kring skyddsutrustning. Anders Jingmark, VD på Skärpfabriken beskrev hur det gick till när de tillsammans med Arbetsmarknadsenheten tog fram skyddsförkläden som behövdes i pandemins inledning. Företaget som till vardags har åtta anställda tog på kort tid, bland annat fram en kvarts miljon plastförkläden. Per Gustafsson, VD på Gislaved Folie, gav även han sin bild av hur företaget ställt om och lyckades leverera miljontals plastförkläden under ett par månader.

— Gnosjöandan visade sig från sin finaste sida, sade landshövdingen stolt.

Näst på tur att berätta var Lotta Frenssen som berättade om hur hårt utställnings- och konferensverksamheten drabbades av pandemin. Ekonomin rasade och personal tvingades sägas upp, strax över 90 medarbetare blev istället 39. Elmia ställde sina lokaler till förfogande för hantering av skyddsutrustning, covid-testning samt vaccinering och alternativa lösningar hittades. På kort tid riggades bland annat ett digitalt alternativ till Almedalen som blev mycket lyckat.

Som avslutning gav Anna Gillek från Svenskt Näringsliv en övergripande redogörelse över hur näringslivet i länet har påverkats samt vilka lärdomar som pandemin fört med sig.

Ungefär var fjärde anställd i Jönköpings län har varit korttidspermitterad, men arbetslösheten i länet idag är lägre än före pandemin och bemanning är en bristvara.

Jönköpings läns museum

Eftermiddagen inleddes på Jönköpings läns museum där Kungaparet välkomnades av museichef Johan Gärskog. Museichefen berättade hur kulturlivet i länet påverkats av pandemin samt hur museet hanterat de utmaningar som den fört fört med sig.

Kungaparet fick också helt spontant se den kommande utställningen Haute Papier där Bea Szenfelds spektakulära pappersplagg möter Stina Wirséns lustfyllda konstvärld. De uppskattade också rundvandringen i John Bauer-utställningen, Följa John.

Jönköping University

Vid Jönköping University togs Kungen och Drottningen emot av rektor Agneta Marell. Dom fick även ett varmt mottagande av studenter som nyfiket samlats utanför biblioteket.

På JU fick Kungaparet lyssna på hur undervisningen har fungerat under pandemin, vilka problem och utmaningar högskolan mött samt hur de ställt om till digital undervisning. Sophia Fröberg Liljenberg, studentkårens ordförande, lyfte problematiken kring studenternas arbetsmiljö samt att utbildningskvalitén har påverkats och att ensamheten har varit svår, särskilt för utländska studenter som bor ensamma.

Kungen var mycket intresserad av studenternas situation och frågade bland annat om tillgången på studentlägenheter och om hur studenterna klarat pandemin. Skolkurator Marie Boeing-Lindström berättade att studenterna fått tillgång till digitala lösningar för kontakt med hälsovård och promenader med studenthälsan utomhus - lösningar som man kommer fortsätta med även framöver.

Marie Ernsth Bravell, vd vid Hälsohögskolan berättade om att intresset för vårdyrket har ökat och avslutningsvis berättade Salem Seifeddine, forskningschef Tekniska högskolan om att synen på akademiska sammankomster har förändrats och fungerar numera mycket bra digitalt, med kontakter i hela världen.

Råslätts vårdcentral

På Råslätts vårdcentral inledde verksamhetschef vid infektionskliniken länssjukhuset Ryhov Maria Palmérus att berätta om den oro som fanns bland personalen inledningsvis av pandemin. Hon beskrev hur man jobbat med att följa patienterna noga med arbetssättet som heter ”Säker covid”, en nära uppföljning av de patienter med smitta som riskerade att bli allvarligt sjuka.

Därefter berättade direktör för vårdcentralerna Bra Liv Charlotta Larsdotter, läkare Ann Söderström, sjuksköterska Sandra Lindén och verksamhetschef Christina Uppenberg vid Råslätts vårdcentral, vaccinationssamordnare Jonas Almgren och hälsokummunikatör Mohamoud Suldan om sina erfarenheter, där de alla återkom till hur viktigt samverkan och närheten till de boende i Råslätt varit under pandemin.

Kungaparet lyssnade intresserat och engagerat.

— Vi måste nå de sista procenten som inte är vaccinerade, betonade Kungen.

Charlotta Larsdotter, direktör vårdcentralerna Bra Liv, passade också på att tacka för Kungens tal under Stilla veckan där han sa ”Här krävs mod och uthållighet!”

— Det hjälpte oss som jobbade i vården, vi kunde hänvisa till vad Kungen hade sagt, berättade hon.

Hovslätts hembygdsgård

Som avslutning på dagen besökte Kungaparet Hovslätts hembygdspark där Lennart Lindström från hembygdsföreningen hälsade välkommen. Under besöket fick Kungaparet information om hur besöksnäringen och föreningslivet i länet påverkats.

Lennart Lindström inledde med att kort berätta om hur hembygdsföreningens verksamhet ställt om, därefter fick Kungaparet lyssna på två goda exempel som gjorts i länet för att stötta turismen. Robert Glader från Emilkraften i Eksjö var först ut och berättade om deras utmaningar samt hur de anlagt Emilleden – en vandringsled mellan Lönneberga och Mariannelund. Därefter berättade Agnetha Karlsson och Anna Eriksson från Tranås kommun om hur kommunen skapat Barnens naturstig i Östanåparken i centrala Tranås, för att locka barn till naturen samt öka kunskapen om djur och natur.

Avslutningsvis fick Kungaparet höra om det ökade intresset för fritidsfiske och fritidsaktiviteter i länet som skett det senaste året. Anton Halldén, chef på Länsstyrelsens fiskeenhet, berättade även om Tabergsån, som rinner precis vid hembygdsparken, och Länsstyrelsens arbete med att återställa ån till en attraktiv lekplats för bland annat öring. Vår fiskeintresserade Kung fick tillsammans med Drottningen avslutningsvis se öringar som fiskats upp från Tabergsån, innan det var dags att kliva på bussen igen för hemresa tillbaka till Stockholm.

Kontakt