Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två viktiga åtgärdsprogram för klimatet

Miljösymboler mot en bakgrund av maskrosor i motljus

Länsstyrelsen i Jönköpings län har fastställt två nya åtgärdsprogram inom klimatområdet. Ett för Minskad Klimatpåverkan och ett för Anpassning till ett förändrat klimat. De två programmen utgör verktygslådan för att nå länets vision att tillsammans skapa ett klimatsmart plusenergilän till 2045. Åtgärdsprogrammen visar konkret vad som är tänkt att genomföras för att uppnå vår gemensamma vision.

Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Det vi väljer att göra idag kommer att ha stor påverkan på kommande generationer lång tid framöver- dels vad gäller utsläppen av växthusgaser, och dels de anpassningar vi behöver göra för att möta klimatförändringarna. De här två frågorna (klimatpåverkan och klimatanpassning) är två sidor av samma mynt, och vi behöver agera kraftfullt på båda. Det är bråttom nu.
För att möta dessa två utmaningar, har Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram två nya åtgärdsprogram. Åtgärderna i programmen är ett urval av ett stort antal förslag som tagits fram av Klimatrådets fokusgrupper och länets kommuner och företag.

Förankring i Klimatrådet

Åtgärdsförslagen är förankrade i Klimatrådet och har remitterats till respektive organisation i länet. En värdefull process som vi hoppas ska kunna bidra till att skapa en ännu större drivkraft och stimulera till en fortsatt klimatsmart utveckling för ökad attraktivitet och nya jobb i länet. Programperioden pågår från och med nu, till och med december 2025.
Intresset och engagemanget kring klimatfrågor i Jönköpings län är mycket stort. Det pågående, omfattande och framgångsrika klimat- och energi och klimatanpassningsarbetet i länet har gett tydliga och konkreta resultat inom flera områden. En fantastisk utveckling har alltså skett, nu gäller det att växla upp ytterligare och sikta framåt. Genom ytterligare ansträngningar och ett fortsatt målinriktat arbete kan vi klara denna utmaning.

Läs åtgärdsprogrammet för Minskad Klimatpåverkan här Länk till annan webbplats.

Läs åtgärdsprogrammet för Anpassning till ett förändrat klimat här Länk till annan webbplats.

Kontakt