Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älgjakten 2021

Älgtjur som ligger i gräset

På fredag 8 oktober startar årets älgjakt. Från och med i år är det nya nationella regler som innebär att tiden för älgjakten kommer att sträcka sig från 8 oktober till 31 januari varje år.

Jakt på oregistrerad mark får numera pågå i 5 dagar (8-12 okt) istället för tre. De nya reglerna gör också att jakten i år startar på en fredag istället för som tidigare på en måndag. Inledningen av jakten kommer således delvis äga rum under helgtid. Uppstår det frågor kring älgjakten under helgen finns det mycket information att hitta på länsstyrelsens hemsida som kan ge relevant information kring de flesta situationer som kan uppstå.

Vid sidan av ordinarie tid för älgjakt kan älgar också fällas på skyddsjakt. Numera kan jakträttsinnehavaren på eget initiativ fälla älgkalv på jordbruksmark med oskördad gröda från och med den 1 augusti till älgjaktens start. Precis som för de älgar som fälls under älgjakten ska de rapporteras och fällavgift betalas in till länsstyrelsen Statistik om älgkalvar som fällts är viktig för uppföljningen av skyddsjakten. Bland annat så att jaktområden intill kan se om det fällts några älgkalvar för att få kunskap om dödligheten utöver den ordinarie älgjakten.

Läs mer om älgjakt här Länk till annan webbplats.

Vargar och jakt med hund

Under 2020 dödades 11 hundar av varg och lika många skadades (se mer på Viltskadestatistik (slu.se) ). Det är i första hand jakthundar som riskerar att bli angripna under jakt. Den främsta orsaken till angrepp bedöms vara att en varg oftast ser hunden som en annan varg, vilken den kan se som en konkurrent. Faktorer som påverkar antalet angrepp på hund antalet jaktdagar med hund i reviret, antalet vargar i reviret och de enskilda vargarnas benägenhet att angripa hundar. Enligt Viltskadecenter finns det i Skandinavien inget mönster som visar att angrepp under ett år regelmässigt följs av angrepp under påföljande år, och de två första faktorer har förmodligen därför störst inverkan på antalet vargangripna hundar i ett revir.

Viltskadestatistik på SLU s webplats Länk till annan webbplats.

Ett sätt att minska risken för att jakthunden blir allvarligt skadad eller dödad av varg är att använda skyddsväst. Västen är särskilt utrustad för att kunna avbryta eller fördröja ett angrepp av varg. Länsstyrelsen kan ge bidrag till sådana västar med 50 % av inköpspriset, dock max 5000 kr. Bidraget ges till max en hund per person och år.

Mer information om vargar och hundar finns på Viltskadecenters webbsida

Faktorer som påverkar antalet vargangrepp Länk till annan webbplats.

Om varg

Kontakt