Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungaparet besöker Jönköpings län

Kungaparet

H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia besöker länet i oktober Foto: Peter Knutson, Kungahuset.se

Torsdagen den 14 oktober besöker H.M. Konungen och H.M. Drottningen Jönköpings län, för att träffa myndigheter, företag, organisationer och individer som har påverkats av och bidragit under covid-19-pandemin.

Besöket sker efter beslut av H.M. Konungen att uppmärksamma Sveriges 21 län med anledning av covid-19-pandemin. Länsstyrelsen har inför besöket i länet utformat ett program med inriktning på vård och omsorg, utbildning, näringsliv, kultur och friluftsliv. Programmet genomförs i huvudsak i Jönköping och olika aktörer från länet medverkar.

Ackreditering krävs för media som vill närvara.

Program för dagen (i korthet)

  • Landshövdingeparet tar emot kungaparet. Presentation av hur länet har påverkats av pandemin och var vi står i nuläget. Förutom landshövdingen medverkar regionstyrelsens ordförande, regiondirektör, sjukvårdsdirektör, smittskyddsläkare, händelsechef och länsråd.

  • Besök på Elmia. Jönköpings kommun berättar om hur samverkan och framtagandet av skyddsutrustningen gick till i länet. Samtal med företagare som ställde om sin verksamhet för att klara länets behov av skyddsutrustning. Samtal med Svenskt Näringsliv om hur näringslivet i Jönköpings län har påverkats. Representanter från Elmia berättar om sina utmaningar och om omställningen till digitala konferenser.

  • Besök på Jönköping Läns Museum, för möte om hur kulturverksamheten har påverkats under pandemin.

  • Besök Jönköping University. Samtal med lärare och studenter som berättar om sina erfarenheter av nedstängningen och hur de ser på framtiden i skolan och att vara tillbaka igen.

  • Samtal med personal från Råslätts vårdcentral och representanter för Region Jönköping om arbetet under pandemin.

  • Besöket avslutas vid Hovslätts hembygdspark för att samtala om pandemins påverkan på besöksnäring och föreningsliv samt uppmärksamma friluftslivets år.


Kontakt