Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu inventeras stora rovdjur

En familj om tre lodjur

Den 1 oktober startar den årliga nationella inventeringen av lodjur och varg i Sverige.

Inventeringen fokuserar i första hand på att kartlägga förekomst av familjegrupper av lodjur och varg, men även förekomster av enskilda individer kan vara av intresse. Inventeringsarbetet samordnas och genomförs av Länsstyrelsen, men bygger till stor del på rapporter från allmänheten. Utan rapporter från allmänheten skulle vissa familjegrupper riskera att missas.

Rapportera när du ser stora rovdjur eller spår

Om man ser ett stort rovdjur eller hittar spår från rovdjur kan man med fördel rapportera direkt på webben på Skandobs.se https://www.skandobs.se Länk till annan webbplats. eller i appen, men man kan också ringa eller mejla till Länsstyrelsen. Det är sedan en tid tillbaka lagligt att använda så kallade åtelkameror och Länsstyrelsen tar gärna del av rovdjur som fångats på film. När det kommer in rapporter om varg eller familjegrupper av lodjur via Skandobs.se aviseras Länsstyrelsen automatiskt. Efter det tar Länsstyrelsen en kontakt med rapportören för att göra den kvalitetsgranskning av rapporten som är nödvändig för att rapporten ska kunna godkännas formellt. Det slutliga godkännandet görs av Sveriges Lantbruksuniversitet.

Resultatet påverkar

Resultatet av inventeringen är mycket viktigt för rovdjursförvaltningen för att följa upp hur det går för rovdjursarterna i länet och i Sverige men också för att det är antalet kända familjegrupper som delvis avgör omfattningen på licensjakt på lodjur. Antalet konstaterade familjegrupper påverkar också hur mycket pengar Länsstyrelsen får till arbetet med rovdjursförvaltningen. Inte minst är inventeringsresultatet ett viktigt underlag för var och hur vi ska jobba med dialogen kring olika rovdjursfrågor.

Inventeringstiden för lodjur pågår t o m 28 feb 2022 och t o m 31 mars för varg.


Kontakt