Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Levande flodpärlmusslor i Domneån

Årets inventering av flodpärlmussla visar att det finns levande individer i Domneån.

-Det är mycket glädjande att beståndet inte är utdött, säger Karl-Magnus Johansson, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen.

Vid årets inventering i Domneån hittades endast äldre individer av flodpärlmusslan. De har därmed funnits i ån även vid tidigare inventeringar utan att bli upptäckta, konstaterar Karl-Magnus Johansson.

-Vi hittade ungefär 100 flodpärlmusslor och samtliga var äldre individer. Föryngringen i Domneån är av allt att döma obefintlig eller extremt sparsam. Så länge det finns levande musslor i ån finns också möjligheter att med rätt åtgärder återskapa en så pass bra livsmiljö att föryngring kan ta fart igen.

Unga musslor i Knipån

I Knipån hittade man små unga musslor. Karl-Magnus Johansson beskriver det som ett glädjande fynd, men samtidigt inget nytt.

-Det mest uppseendeväckande är att de hittades i ett av omlöpen som anlades för drygt tio år sedan. Att föryngring av flodpärlmussla skett i ett anlagt omlöp är relativt ovanligt, men ett tydligt bevis för att det går att konstruera omlöp så att de inte bara fungerar för fiskvandring.

-De kan också fungera som livsmiljö för andra organismer och därmed till viss del kompensera för den förlust av strömvattenhabitat som dammen innebär.

Inga levande musslor i Holmån

I Holmån hittades inga levande musslor. Vid senaste inventeringen 2001 fann man ett fåtal levande äldre musslor och beståndet klassades då som inte livskraftigt.

-Men genom undersökningar som Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund genomför av flodpärlmusslans parasitiska larvfas på öring vet vi att flodpärlmusslor fortfarande finns i ån. Beståndet bedöms fortfarande som inte livskraftigt, säger Karl-Magnus Johansson.

Kontakt