Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt fynd av den invasiva främmande vattenväxten smal vattenpest

Bilden visar ett exemplar av smal vattenpest

Så här ser smal vattenpest ut

Under sommaren upptäcktes misstänkt smal vattenpest i sjön Noen. Efter ett kontrollbesök den 8 september 2021 kan Länsstyrelsen konstatera att växten är etablerad vid en badplats.

Spridning

Både smal vattenpest (Elodea nuttallii) och den mer vanliga släktingen, vattenpest (Elodea canadensis), sprids genom att växtdelar lossnar och flyter med strömmen, eller flyttas med hjälp av människor eller djur. Smal vattenpest växter fort och kan fylla ut hela dammar och de grunda vikar i sjöar om den trivs. Det tränger då bort andra arter och förändrar ekosystemet. Växten kan även skapa svårigheter för båttrafik, bad och friluftsliv.

Vad kan du göra?

Det viktigaste är att inte sprida smal vattenpest till nya platser. Det man ska tänka på är att kontrollera båtar, motorer och annat som man flyttar mellan sjöar, så att man inte råkar få med sig växtdelar. Det är svårt att utrota en invasiv art som fått fäste. Finns det små mängder av smal vattenpest på en plats kan man dra upp den och lägga den i en försluten påse i de brännbara soporna. Det är viktigt att få upp hela växten ur vattnet så att man inte sprider den vidare.

För att veta hur utbredningen av invasiva främmande arter ser ut i länet behöver Länsstyrelsen hjälp från allmänheten. Du rapporterar genom att ta en bild på arten, till exempel smal vattenpest, och rapportera in bilden tillsammans uppgifter om var du hittat den på www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. eller www.havochvatten.se/rappen Länk till annan webbplats..

Fakta och utbredning

I Jönköpings län rapporterades smal vattenpest först från Hättebaden i sjön Sommen 2005. Därefter spreds den viken utanför samhället Sommen och till Torpön. År 2015 rapporterades de första fynden från de östra delarna av Sommen. Smal vattenpest finns också i Svartån inne i Tranås.

Första fyndet av smal vattenpest i Sverige gjordes i Linköpingstrakten 1978, även det i Motala Ström, vilket är samma vattensystem som Sommen, Svartån och Noen tillhör. Den noterades i Stockholmstrakten och även i Skåne och Göteborgsområdet på 1980-talet och är nu spridd i södra Sverige och även längs Norrlandskusten. Smal vattenpest växter naturligt i Nordamerika och har tagits till Europa som akvarie- och dammväxt.

Smal vattenpest är med på EU:s lista över invasiva främmande arter som inte ska finnas inom EU. Arter på listan ska bekämpas och får inte spridas. Andra växter på listan är till exempel jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla.

Kontakt