Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jönköpings län presenterade elektrifieringslöfte för infrastrukturminister Tomas Eneroth

Utomhusbild av Helena Jonsson och Maria Frisk framför grönska och byggnad.

Helena Jonsson och Maria Frisk.

Nu ska arbetet skyndas på med elektrifieringen av regionala godstransporter. Under onsdagen 1 september presenterade Jönköpings län sitt elektrifieringslöfte för infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringens elektrifieringskommission har tillsammans med regioner, länsstyrelser och näringsliv presenterat 17 elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från 252 aktörer. Löftena ska påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter med lastbil i hela landet. Under onsdagen 1 september höll Regeringskansliet, under ledning av Tomas Eneroth, infrastrukturminister, en presentationsträff där landshövding Helena Jonsson och Regionstyrelsens ordförande Maria Frisk presenterade Jönköpings läns elektrifieringslöfte, tillsammans med lokala aktörer från länet.

Ett löfte för ökad elektrifiering

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län har tagit fram ett gemensamt löfte för att påskynda elektrifieringen. I elektrifieringslöftet medverkar flera aktörer från offentlig sektor, näringsliv och organisationer i länet.

– Transporterna är länets stora utmaning – växthusgasutsläppen minskar inte i den takt som behövs för att nå våra klimatmål. Elektrifiering, tillsammans med andra förnybara drivmedel, är en viktig del för att minska utsläppen, säger landshövding Helena Jonsson.

– Elektrifieringen är en viktig förutsättning för regional utveckling genom att det är en nyckel för att klara både länets hållbarhetsmål och målen om en god tillväxt, säger regionstyrelsens ordförande Maria Frisk.

I löftet ingår att identifiera lämpliga sträckor och platser att påbörja utbyggnaden av laddinfrastruktur för godstrafiken i länet. Regeringen har i en särskild förordning aviserat om statligt stöd för att försöksprojekt, så kallade elektrifieringspiloter, kan genomföras. Målsättningen med elektrifieringslöftet är bland annat att se möjligheten för vilka elektrifieringspiloter som kan starta i länet.

– Elektrifieringslöftet blir en slags språngbräda för elektrifiering av tunga transporter på väg, där vi nu tar ett samlat grepp i sakfrågan. Vi kommer jobba vidare med elektrifiering och förnybara drivmedel i vårt gemensamma projekt FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter, säger Jesper Agrelius, klimat- och energiutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontaktperson:

Jesper Agrelius
klimat- och energiutvecklare
E-post: jesper.agrelius@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 62 20

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst