Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kräftfiske i Vättern 2021

En svart kräfta på en mätbräda

Fredagen den 27 augusti klockan 17:00 startar årets kräftfiske för allmänheten på Vättern. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för årets kräftfiske.

Sedan 2020 har reglerna förändrats en del för allmänhetens kräftfiske på Vättern. Tre helger varje år är det tillåtet att fiska kräftor på Vättern. En person får fiska 60 godkända kräftor (10 cm eller större) per dygn. För att kunna kontrollera att reglerna följs får du inte fiska kräftor på allmänt och enskilt vatten under en och samma fisketur.

Förbjudet att sälja levande kräftor

För att ytterligare minska risken för spridning av kräftpest är det endast tillåtet att transportera levande kräftor direkt från sjön till platsen där de ska kokas. Det är inte längre tillåtet att sälja levande kräftor från fritidsfiske på allmänt vatten. Däremot är det tillåtet att sälja levande kräftor om fiske sker med stöd av enskild rätt och kräftfisket bedrivs inom näringsverksamhet. Då får också kräftor transporteras okokta mellan den som bedrivit fisket, återförsäljare och köpare.

Vätterns yrkesfiskare har särskilda tillstånd och får fiska kräftor hela året.

Då kan du fiska kräftor på allmänt vatten utan särskilt tillstånd:

  • 27 augusti kl. 17:00 – 29 augusti kl. 17:00
  • 3 september kl. 17:00 – 5 september kl. 17:00
  • 10 september kl. 17:00 – 12 september kl. 17:00

Bakgrund

Signalkräftan finns med på EU:s lista över invasiva främmade arter, därför har Sverige via Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en hanteringsplan och regler för hantering och fiske av signalkräfta. Anpassningen av reglerna för kräftfisket i Vättern är en av de regelförändringar som Sverige har behövt göra. Syftet med reglerna är att kunna fortsätta fiska signalkräfta men ändå minska risken för spridning av kräftan till nya vatten, vilket är det största individuella hotet mot vår inhemska flodkräfta.

Därför får privatpersoner inte sälja levande kräftor

Tillsyn

Tillsynen av kräftfisket i Vättern hanteras av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med övriga län runt Vättern, Sjöpolisen och berörda polismyndigheter. Även i år kommer tillsynen att intensifieras under allmänhetens kräftfiske.

För att uppnå en hållbar och långsiktig förvaltning av våra fiskeresurser är det viktigt att du som fiskar följer reglerna. Länsstyrelsen hoppas att alla som fiskar kräftor i Vättern får en trevlig upplevelse och att alla som fiskar visar hänsyn till varandra. Titta gärna på kommunernas webbplatser angående kräftfisket på enskilt vatten i Vättern. Vissa kommuner upplåter kräftfiske på sitt eget vatten.

Alla regler för kräftfisket i Vättern hittar du på webbplatsen vattern.org.

Om kräftfiske på webbplatsen vattern.org Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktperson media

Michael Bergström
Fisketillsyn, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Telefon: 070-600 91 51

Kontaktpersoner allmänhet:

Michael Bergström, se ovan

Karl-Magnus Johansson
fiskerikonsulent Länsstyrelsen i Jönköpings län
Telefon: 010-223 64 04

Daniel Rydberg
fiskerikonsulent Länsstyrelsen i Jönköpings län
Telefon: 010-223 63 59

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst