Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förverkliga dina

klimatsatsningar med stöd från Klimatklivet

Glödlampa omringad av illustrerade symboler

24 augusti till 9 september är nästa ansökningsomgång för det statliga klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet. Du kan ansöka om stödet för alla åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det viktigaste kriteriet är klimatnytta, det vill säga sparade kg CO2 per investerad krona.

Läs mer och ansök om klimatinvesteringsstöd

Har din verksamhet intresse av att göra en investering som skulle minska utsläppen av växthusgaser så har ni goda chanser att få ta del av Klimatklivets stöd. Med hjälp av stödet kan ni täcka stora delar av investeringskostnaden samtidigt som ni bidrar i omställningen till en bättre värld.

Vem kan söka?

Företag, kommuner, föreningar och organisationer (inte privatpersoner).

Vad kan man söka för?

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning och andra miljömål. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Möjliga åtgärder kan exempelvis vara:

  • Publika laddningsstationer för elbilar
  • biogas-tankställen
  • biogasproduktion
  • konvertering från fossilt till förnybart bränsle
  • återvinning spillvärme
  • när/fjärrvärme
  • destruktion av lustgas/restgas
  • infrastruktur för cykel
  • omlastningsterminaler
  • avfallsåtgärder med ny teknik.

Hur ansöker du?

Ansökan görs via Länsstyrelsens e-tjänst, som endast är öppen under ansökningsperioderna. Ansökningsperioderna 2021 är 24 augusti - 9 september eller 8 - 18 november.

Om du söker stöd i augusti förväntas beslut om stöd komma i november, vilket innebär att investeringarna kan genomföras redan från sen höst och framåt.

Få rådgivning

Länsstyrelsen kan ge rådgivning om vad som är viktigt att ha med i ansökan, hur processen går till och hur du på bästa sätt beräknar din investerings klimatnytta (utsläppsminskning per investerad krona).

Kontakt