Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövding Helena Jonsson överlämnar utredning om fossiloberoende jordbruk

Porträttfoto av leende kvinna framför grönskande bakgrund

Landshövding Helena Jonsson

Nu är statliga utredningen ”Fossiloberoende jordbruk” klar. Landshövding Helena Jonsson har haft regeringens uppdrag som särskild utredare och hon överlämnar resultatet av utredningen 29 juli.

Uppdraget för utredningen var minskad negativ klimatpåverkan och ökad beredskap för inhemsk livsmedels- och energiförsörjning.

- Tekniker för en nödvändig omställning finns men innebär idag stora investeringskostnader eller merkostnad för insatsmedel, vilket verkligen medför utmaningar på en global marknad. Utredningens huvudförslag är därför en grön skatteväxling, säger Helena Jonsson.

Förslaget om grön skatteväxling innebär ökad beskattning av diesel mot minskad beskattning av jordbruksföretagens intäkter.

Stöd till investeringar är en annan viktig del i utredningens resultat.

Läs hela utredningen Vägen mot fossiloberoende jordbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst