Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad gäller för midsommarfiranden?

Midsommar är på intåg och runt om i landet planeras firanden, men pandemin pågår och för att förhindra vidare smittspridning måste de arrangörer som planerar att genomföra ett firande säkerställa att det genomförs på ett smittsäkert sätt.

Att resa en majstång, ordna ringdans eller liknande arrangemang på midsommar ses i huvudsak som offentliga tillställningar om de anordnas för allmänheten. Det innebär att evenemanget måste följa den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen. Inför midsommar har länsstyrelserna haft en tät samverkan med Polismyndigheten.

- Om man arrangerar en majstångsresning eller ringdans på midsommar för allmänheten ska man som arrangör även säkerställa att den tillfälliga covid-19-lagen följs och att man vidtar samtliga åtgärder som krävs enligt lagen för att förhindra smittspridning. Det innebär bland annat att man som arrangör ansvarar för att evenemanget kan genomföras på ett sådant sätt att trängsel undviks. Utöver detta ligger ett stort ansvar på alla som deltar i firandet att faktiskt hålla avstånd, följa de anvisningar som finns och stanna hemma vid symptom, säger Johanna Hänninen tillsynschef.

Max 8 deltagare i hyrda lokaler

Ett midsommarfirande kan vara både privat i ett hem eller en trädgård eller offentligt för allmänheten. Privata midsommarfiranden i privata hem och trädgårdar omfattas inte av begränsningarna i den tillfälliga covid-19-lagen. Däremot om man hyr en lokal för en privat sammankomst under midsommar får max 8 personer delta. Det är den som hyr ut eller upplåter en lokal till ett privat firande som ansvarar för att det inte är fler än åtta personer i lokalen, vilket även gäller om alla deltagare är vaccinerade mot covid-19.

- Trots att vi ser att smittspridningen minskar är det av stor vikt att vi alla försöker hålla oss till att fira med de närmaste. Enligt Folkhälsomyndigheten sprids covid-19 viruset vid nära kontakt och ofta i hemmiljö. Genom att fira midsommar med så få som möjligt och gärna utomhus skyddar du både dig själv och andra från att bli allvarligt sjuk i covid-19, avslutar Johanna Hänninen.

Läs om tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19