Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Jönköpings län samordnar sommarberedskap under juni

Bilden visar en brandhelikopter som vattenbombar

Under sommaren hjälps länsstyrelserna i Jönköpings län, Västra Götaland samt Örebro och Uppsala åt med att samordna varsin månad för ”övriga sommarhändelser”.

Varje länsstyrelse har fullt ut ansvar för hantering inom sitt län, men samordningen möjliggör att andra länsstyrelsers resurser kan användas om förstärkningsbehov uppstår i något län. Jönköpings län har ansvaret för juni månad och har i det soliga och torra vädret haft ett särskilt fokus på hög brandrisk.

Vi har under månaden levererat dagliga lägesbilder till övriga länsstyrelser om vattenläget och brandriskprognoser. Vi deltar också med vår kompetens på MSBs möten kring vart det är strategiskt bäst att placera skopande brandbekämpningsflyg och helikoptrar.

Länsstyrelsen har en särskilt god kompetens inom naturvårdsbränning och naturfrågor som på ett bra sätt kompletterar räddningstjänsterna och andra myndigheter under skogsbrandssäsongen. Hittills under perioden har vi hanterat en extremt hög brandrisk, värmebölja och två större skogsbränder. I juli lämnar vi över stafettpinnen för samordningsansvaret till Västra Götaland.

Kontakt