Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utökat område med förbud för motorfartyg vid Vätterstranden

Karta över det område där de nya reglerna för sjöfartstrafik träder i kraft

Från Vätterstranden, mellan Hamnpiren och Rosenlund har det sedan 1990 varit förbjudet att föra motorbåt inom ett område 100 meter från Vätterstranden. Efter önskemål från Jönköpings kommun har Länsstyrelsen nu valt att utöka området till att istället gälla 300 meter från Vätterstranden.

Trafiken av motorbåtar och även vattenskoter har ökat under senare år och i området och Länsstyrelsen gör denna förändring främst av säkerhetsskäl för de badande.

Det finns inte heller några ankringsplatser, bryggor eller liknande längs Vätterstranden i det berörda området som båtar kan angöra. Förbudet mot motorfartyg gäller varje motordriven farkost som används eller kan användas till transport på vattnet. Förbudet träder ikraft den

12 juli 2021. Förbudet gäller årligen mellan den 15 maj – 31 augusti.

Beslut om sjötrafikföreskrifter vid Vätterstranden, Jönköping, Jönköpings kommun Pdf, 138.5 kB.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst