Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Särskilt forum bildas för dialog om länets framtid

Krona, del av logotyp, med blå bakgrund

I Jönköpings län bildas ett särskilt forum för dialog om länets framtid med fokus på näringslivets utveckling. Det står klart efter ett möte idag med företrädare på högsta nivå för Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, länets näringsliv, LRF, Smålands Turism och Jönköping University.

Beslutet är resultatet av ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län med landshövding Helena Jonsson och regionstyrelsens ordförande Mia Frisk i spetsen.

Det nybildade forumet kommer att arbeta på en övergripande strategisk nivå med frågor som anses vara avgörande för länets framtida utveckling och konkurrenskraft. Hit hör bland annat frågor om:

• Låg utbildningsnivå
• Bristande jämställdhet
• Omställningsbehov inom industrin
• Kompetensförsörjning
• Digitalisering
• Hållbarhetsarbete
• Internationalisering
• Infrastruktur

- För framgångsrik regional utveckling krävs samarbete mellan det offentliga, näringslivet och utbildningsväsendet, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

- Samarbetet kommer att stärka näringslivets utveckling på sikt, menar Helena Jonsson, landshövding.

Jönköpings län har i grunden goda förutsättningar för regional tillväxt. Dessutom finns en god tradition av att samverka mellan länets aktörer. Samtidigt finns ett antal områden där länet behöver och kan bli starkare. För att dela idéer, ta vara på engagemang och samverkansmöjligheter för utvecklingskraft behövs därför forum med olika sammansättningar och på olika nivåer. Därför har de tagit detta initiativ.

Kontakt:
Mia Frisk (KD)
Regionstyrelsens ordförande
070-6994017

Helena Jonsson
Landshövding
Länsstyrelsen i Jönköpings län
010-2236214

 

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst